Regelgeving elektrische fiets.

Regelgeving elektrische fiets per land verschillend.

In de regels worden elektrisch ondersteunde fietsen normaal gesproken geclassificeerd als pedelecs of E-bikes.
Er zijn geen wereldwijde standaarden en normen voor deze fietsen. In de Verenigde Staten zijn deze regels zelfs per staat verschillend.

De eerste regels voor pedelecs in de Europese Unie (EU) zijn in juni 2003 in het Verenigd Koninkrijk aangenomen.
Alleen pedelecs die aan deze regels voldoen worden als gewone fietsen erkend.
De eerste voorwaarde voor een pedelec is dat de motor geactiveerd moet worden als gevolg van het trappen door de gebruiker.
De motor moet dan ook direct stil vallen als de gebruiker stopt met trappen. Vervolgens mag het maximaal toegestane nominaal continu vermogen van de hulpmotor hooguit 250 watt zijn en boven de 25 km/h dient de trapondersteuning onderbroken te worden.
Vaak resulteert dit in een curve van ondersteuning waarbij deze rond de 20 km/h gaat afbouwen. Hierdoor zal de ondersteuning ongemerkt wegvallen en moet de gebruiker steeds meer eigen kracht gebruiken om snelheid te behouden.
In Nederland zijn fietsen met trapondersteuning per 2006 vrijgesteld van de verzekeringsplicht op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam).

Op 31 juli 2009 is een nieuwe Europese veiligheidsstandaard van kracht geworden, de EPAC – “Electrically Pedal Assisted Cycle” (met normnummer EN 15194).
De al geldende regels worden aangevuld met extra regels en deze dienen in de gehele EU uitgevoerd te worden.
Een pedelec mag nu maximaal een 48-voltssysteem hebben. Ook moet elke pedelec die in de EU verkocht wordt (dus ook geïmporteerde fietsen uit de rest van de wereld) voldoen aan de EMC-standaard.
Zo wordt voorkomen dat een eventueel magnetisch veld van het elektrische systeem voor verstoringen bij andere elektrische apparatuur kan veroorzaken.

%d bloggers liken dit: