Dag 22 juni 2016

Delivery Bicycle as a pilot started at Albert Heijn

Bringing the groceries with a delivery bicycle around in the center of Amsterdam. It is initially a pilot. Pizzas, sushi and packets are currently in Amsterdam already delivered by bicycle. Starting to day, a portion of the inhabitants receives also…

Bezorgfiets als proef gestart bij Albert Heijn

De Bezorgfiets komt steeds meer terug in de stad. Met een bezorgfiets de boodschappen rond brengen in het centrum van Amsterdam. Het gaat in eerste instantie om een proef. Pizza’s, sushi en pakketjes worden op dit moment in Amsterdam al…