Verzekering elektrische fiets bij ongeval?

Snelle fiets niet langer voorbehouden aan sporters. Voorbijrazende fietsers, dat beeld was lange tijd voorbehouden aan atletische figuren op schandalig dure racefietsen, gemakkelijk te herkennen aan hun geschoren benen, strakke wielershirts en trendy drinkbussen. Maar tijden veranderen. Steeds vaker verrassen ons ook fietsende zakenvrouwen, moeders met kinderaanhangwagens of senioren met een opmerkelijk hoog tempo.

Fietsen met 50 km per uur op de fiets?

Wel, dat is niet ondenkbaar en mogelijk gemaakt door de komst van de elektrische fiets, een fiets dus met ingebouwde elektrische aandrijving. Op het eerste gezicht zijn ze nauwelijks te onderscheiden van conventionele fietsen. Maar schijn bedriegt. Dankzij die motor bereiken de aangepaste fietsen moeiteloos snelheden van 25 kilometer per uur, zonder dat van de berijder een noemenswaardige lichamelijke inspanning wordt gevraagd.

fiets met een huis op de achter grond en een man zittend in de deur opening.

Elektrische fiets een potentieel financieel risico?

Maar het feit dat berijders van een elektrische fiets ondanks hun hoge tempo zo ontspannen op het zadel zitten, heeft ook nadelen. Voetgangers en autorijders onderschatten vaak de snelheid van de elektrische fietsen. En volgens sommige verzekeraars zijn elektrische fietsen niet alleen een gevaar voor andere weggebruikers, maar in financieel opzicht ook voor de bestuurders zelf. Want particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen staan lang niet altijd in voor de gevolgen van een crash met de elektrische fiets. Een reëel risico derhalve.

Hoe is men verzekerd met een elektrische fiets?

Fietsen “met ingebouwde rugwind” worden dus steeds populairder in ons land. Fietsers ouder dan pakweg 55 jaar, kopen vandaag de dag immers nagenoeg uitsluitend nog een fiets met trapondersteuning. Maar ondanks hun populariteit, bewegen zich de bestuurders ervan juridisch gezien in een grijs gebied. Met name de vraag óf en hoé ze in geval van een fietsongeval verzekerd zijn, is niet altijd even duidelijk.

Wanneer wordt een fiets als bromfiets aangemerkt?

Maar een elektrische fiets moet conform de EU-richtlijnen (2002/24/EG) voldoen aan een aantal voorwaarden. Het maximale motorvermogen ligt bij 250 watt. De motor moet uitsluitend als ondersteuning bij het trappen fungeren. Concreet betekent dit dat de bestuurder op de pedalen moet duwen om motorondersteuning te krijgen. De prestatie van de motor moet bij toenemende snelheid progressief afnemen. Zodra een snelheid van 25 km per uur is bereikt, moet de motor afslaan. Voor elektrische fietsen die aan deze eisen voldoen, gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone fietsen. Zo geldt er geen helmplicht en bestuurders hebben geen rijbewijs nodig. De fiets is verzekerd via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid is niet altijd duidelijk geregeld.

Met de komst van de elektrische fiets manifesteerde zich in Nederland een nieuw vervoermiddel waarop het bestaande wettelijke kader niet was afgestemd. Weliswaar is een fiets met een topsnelheid van 25 kilometer per uur niet bepaald een racemonster, maar als er sprake is van een ongeval kunnen de gevolgen toch catastrofaal zijn. Zelfs als de bezitter van een elektrische fiets, wat sterk wordt aanbevolen, een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft, is nog niet gezegd dat de verzekeraar de gevolgen van een zelf veroorzaakt ongeval daadwerkelijk zal vergoeden.

Als de verzekeraar zich weigerachtig opstelt, kunnen de effecten catastrofaal zijn. Wordt men aansprakelijk gesteld dan kunnen de kosten van letselschade en een eventuele ziekenhuisopname van de tegenpartij of eventueel verschuldigd smartengeld al snel meerdere tienduizenden euro’s bedragen. In het ergste geval, als er sprake is van inkomstenderving, kunnen de kosten zelfs tot een persoonlijk bankroet leiden.

Wanneer vergoedt de verzekeraar de schade?

Of een particuliere aansprakelijkheidsverzekering de claim bij een ongeval met een elektrische fiets zal honoreren, is onder meer afhankelijk van de inhoud van de betreffende polis en de wijze waarop de fiets in kwestie is uitgerust. Springt de elektromotor alleen aan wanneer de bestuurder met zijn voeten op de pedalen drukt, dan is de branche vrij eenduidig in haar afweging: fietsen die uitsluitend over een dergelijke trapondersteuning beschikken, worden door verzekeraars zonder meer als een fiets aangezien. Anders kan de situatie zijn voor modellen die zijn uitgerust met een systeem waarbij de fiets zelfstandig kan versnellen.