Hartslagmeters.

Hartslagmeters.

HartslagmetersDoor de hartslag te meten kan de fietser een beeld krijgen van het vermogen dat hij op dat moment levert. Hoe hoger de hartslag, des te hoger de inspanning en hoe eerder de fietser vermoeid zal raken.
Een hartslagmeter maakt het mogelijk om bij een wedstrijd de fysieke inspanning beter te doseren en om efficiënter te trainen. Het is vooral van belang om te weten bij welke hartslag de spieren gaan verzuren.
Met verzuurde spieren kan nog maar een korte tijd gefietst worden en vooral bij lange intensieve tochten moet de fietser verzuring voorkomen.

Om een hartslagmeter goed te kunnen gebruiken, moet de sporter wel kennis hebben van zijn lichaam.
Hij moet weten bij welke hartslag hij moet trainen en hoelang hij een bepaalde hartslag vol zou kunnen houden. Deze kennis is op te doen door ervaring en goed de gegevens van een training en wedstrijd te noteren en/of door een ergometertest te doen.
Bij een ergometertest wordt het vermogen dat de fietser moet leveren langzaam verhoogd.
Het verloop van de hartslag tijdens deze test geeft een indicatie voor de conditie van de fietser.
Op basis van de test wordt een advies gegeven hoeveel en bij welke hartslag de fietser moet trainen om zijn conditie te verbeteren (afb. 40).

Een hartslagmeter bestaat uit twee delen: een sensor die om de blote borst gedragen wordt en een ontvanger die om de pols gedragen wordt.
Deze sensor meet de hartslag en stuurt elke keer dat het hart klopt een signaal naar de ontvanger.
HartslagmetersDe ontvanger berekent vervolgens op basis van de tijd tussen twee signalen het aantal hartslagen per minuut.
De ontvanger wordt normaal gesproken om de pols gedragen. Er zijn houders beschikbaar waarmee de hartslagmeter op het stuur bevestigd kan worden, zodat die tijdens het fietsen makkelijk af te lezen is (afb. 41).

Hoe luxer de hartslagmeter, des te meer functies. De eenvoudigste meters geven alleen de actuele hartslag weer.
Luxere hartslagmeters kunnen allerlei gegevens in hun geheugen opslaan, zoals de tijd dat de fietser bij een bepaalde hartslag traint.
Ook kunnen ze een alarm af laten gaan als de hartslag onder of boven een bepaalde waarde komt.
De meest luxe hartslagmeters hebben een geheugen dat de waarde van de hartslag gedurende de gehele training opslaat.
De gegevens kunnen na afloop van de training in een PC ingevoerd worden en geanalyseerd worden.

 

[bol_product_links block_id=”bol_57e574967c743_selected-products” products=”9200000035100447,9200000053987538,9200000027698653,9200000036267460″ name=”hartslagmeters” sub_id=”fiets asseccoires” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”500″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]