maandag 11 december 2023

Fietsroute de Zeevang.

,
Noord-Holland,
Oosthuizen

Knooppunten

No data was found

Fietsroute de Zeevang.

Fietsroute de Zeevang, door de polder van Noord-Holland.

Polder Zeevang is een van de Natura 2000-gebieden in Laag-Holland.
Polder Zeevang heeft die status te danken aan de Europese Vogelrichtlijn.
In het winterseizoen rusten en foerageren hier namelijk negen beschermde vogelsoorten, waaronder verschillende soorten ganzen, de smient en de grutto.
Deze vogels trekken in de winter heen en weer tussen het nabijgelegen IJsselmeer en de agrarische graslanden in Polder Zeevang.

De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen van het beheerplan voor dit gebied.
Dit gebeurt zoveel als mogelijk in overleg met de eigenaren, gebruikers, belangenorganisaties, gemeenten en waterschappen.
Natura 2000 gaat immers niet alleen om de bescherming van natuur, maar ook om gebruik en beleving.
Het beheerplan geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de vogels in Polder Zeevang te beschermen.
Voor gebruikers van de polder maakt het beheerplan duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning nodig is.

Fietsroute foto-impressies

Extra informatie

Adres van het startpunt.

Fietsroute de Zeevang.
Raadhuisstraat 3
1474 HE
Oosthuizen
Noord-Holland
GPS ,

Route informatie: Fietsroute de Zeevang.

Route Soort: knooppuntenroute.
Route lengte: ca. 34 km.
Duur van de route: ca. 2:30 uur.
Hoogste punt route: ca. Meter.
Laatste update: 18 February 2016

Fout in fietsroute ontdekt?

Geef het door op deze pagina defietssite.nl/fout-in-fietsroute/

Fietsvriendelijke locaties langs de route.