vrijdag 8 december 2023

Fietsroute kleine droogmakerij.

,
Noord-Holland,
Obdam

Knooppunten

No data was found

Fietsroute kleine droogmakerij.

Fietsroute kleine droogmakerij, polders uit vroegere meren.

Een droogmakerij is een bemalen gebied (polder) dat van oorsprong een meer, een ander groot open water of drasland was.
Aangezien een droogmakerij vrijwel volledig naar menselijk inzicht kon worden ingericht, is het een ultieme vorm van een cultuurlandschap.

De oudste Hollandse droogmakerijen dateren van de eerste helft van de zestiende eeuw. Het betreft in die tijd kleine meertjes in Noord-Holland die experimenteel worden drooggelegd met behulp van molens. In Nederland dateert de oudste schriftelijke vermelding van een windmolen voor de waterbeheersing uit 1407 en betreft een molen nabij Alkmaar.

De eerst bekende droogmakerij stamt uit 1533 en betreft de droogmaking van het 35 ha grote Achtermeer, gelegen ten zuiden van Alkmaar. Een octrooi hiertoe was verleend op 20 november 1532 aan Jan Janz., baljuw van de Nieuwburg, en aan Willem Janz., schout van Alkmaar. Ook Graaf Lamoraal van Egmont heeft pioniersarbeid geleverd door een kleine plas in West-Friesland droog te laten malen, waarna, in samenwerking met Hendrik van Brederode de droogmaking van het Egmondermeer (686 ha) en het Bergermeer (620 ha) ter hand werd genomen. Dit vond plaats in de periode 1562-1564.

De eerste grote droogmakerij, de Zijpe, valt aan het einde van de zestiende eeuw droog. Bekender zijn echter de zeventiende-eeuwse en latere droogmakerijen, waarvan de Beemster (1608-1612) de eerste belangrijke was. Deze polder staat sinds 1999 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Fietsroute foto-impressies

Extra informatie

Adres van het startpunt.

Fietsroute kleine droogmakerij.
Stationsweg
1713 HE
Obdam
Noord-Holland
GPS ,

Route informatie: Fietsroute kleine droogmakerij.

Route Soort: knooppuntenroute.
Route lengte: ca. 41 km.
Duur van de route: ca. 3:00 uur.
Hoogste punt route: ca. Meter.
Laatste update: 18 February 2016

Fout in fietsroute ontdekt?

Geef het door op deze pagina defietssite.nl/fout-in-fietsroute/

Fietsvriendelijke locaties langs de route.