maandag 11 december 2023

Fietsroute Zeedorpen.

,
Noord-Holland,
Bergen

Knooppunten

No data was found

Fietsroute Zeedorpen.

Fietsroute Zeedorpen brengt u door de duinen van Noord-Holland.

Zeedorpenlandschappen zijn tussen 1500 en 1900 ontstaan als gevolg van het agrarisch gebruik van de duinen door de bewoners van de nederzettingen. De duinen werden door vee begraasd en soms ten dele benut voor het verbouwen van groenten.
De voedselarme duinen werden door het agrarisch gebruik steeds verder verarmd, waardoor het duinlandschap gevoelig werd voor verstuiving en erosie.
Er ontstond een bijzondere kruidenrijke vegetatie, die nog steeds als een van de meest waardevolle van de Nederlandse duinen wordt beschouwd.
Na 1900 veranderde het oude gebruik. De duinen werden niet meer integraal als landbouwgebied gebruikt, maar op geschikte plaatsen legden inwoners van de dorpen complexen van moestuintjes aan, die werden uitgegraven tot op het grondwater.
In het overige deel van het duin verdween het agrarisch gebruik.

Fietsroute foto-impressies

Extra informatie

Adres van het startpunt.

Fietsroute Zeedorpen.
Breelaan 132
1861 GH
Bergen
Noord-Holland
GPS ,

Route informatie: Fietsroute Zeedorpen.

Route Soort: knooppuntenroute.
Route lengte: ca. 39 km.
Duur van de route: ca. 2:30 uur.
Hoogste punt route: ca. Meter.
Laatste update: 18 February 2016

Fout in fietsroute ontdekt?

Geef het door op deze pagina defietssite.nl/fout-in-fietsroute/

Fietsvriendelijke locaties langs de route.