1884 – De Kangaroo

1884 - De Kangaroo

1884 – De Kangaroo. De evolutie van het rijwiel is internationaal geschied. Knappe koppen uit verschillende landen brachten haar tot stand en soms bleek het, dat twee of meer mannen uit diverse landen aan eenzelfde idee bezig waren geweest. Nemen we de geschiedenis van de Kangaroo-safety. Deze machine dankte haar ontstaan aan de zucht om het rijden minder gevaarlijk te maken dan op de hoge “bi” en daardoor meer algemeen te maken. Hoe kon men dit bereiken ?

Men wilde vasthouden aan de hoge “bi” -bij de jongeren zo geliefd- en dus aan de voorwiel aandrijving. Het voorwiel moest dus lager worden, aanmerkelijk lager, maar de snelheid per pedaalomwenteling niet geringer . In Frankrijk zaten meerdere knappe mecaniciens, die zich met hart en ziel hadden geworpen op de vervolmaking van het rijwiel en tot deze behoorde ook Rousseau uit Marseille.

De Kangaroo

Bicycle Sur

Hij was het, die in het jaar 1877 de “Bicycle Sur’ vervaardigde, een vélocipède van zo afwijkend model, dat zij de algemene aandacht van de vakmensen trok. De “bicycle sur” had n.l. een voorwiel, dat maar 0.90 M. hoog was. Echter waren op beide vorkscheden kettingwieltjes aangebracht en ook op de beide uiteinden van de voornaaf. Door over die boven elkaar geplaatste kettingwieltjes -met verschillende tandenaantal -korte kettingen te spannen, kreeg de machine een versnelling, die goed functioneerde.

Hoe kreeg die Franse uitvinding nu de Engelse naam “The Kangeroo”? Wel, die werd haar gegeven door de bekende firma Hillman, Herbert en Cooper te Coventry, een van de oudste constructeurs uit de Engelse rijwielindustrie. Zij bouwden een machine van dit principe en exposeerde haar op de Stanley Show, de jaarlijkse rijwielen-tentoonstelling in Covent garden in februari 1884.

Had de knappe Hillman de machine zelf ontworpen, of had hij die van Rousseau gezien, of er over gehoord, of gelezen ? Of heeft Rousseau geprobeerd zijn uitvinding in Engeland te verkopen ? Beiden kunnen natuurlijk van dezelfde gedachte zijn uitgegaan en het ontstaan van een zelfde type in twee verschillende landen is een bloot toeval geweest. Maar dan is het in het brein van de Fransman toch in ieder geval 7 jaren eerder ontstaan.