Privacy Policy

Gort Media, gevestigd aan Lorentzstraat 35, 8265 BM Kampen, Overijssel Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

De Fietssite.nl is onderdeel van Gort media

Gort Media

Lorentzstraat 35
8265 BM. Kampen
Overijssel Nederland.

Gegevens De Fietssite.nl

Gegevens Gort Media

Persoonsgegevens die wij verwerken - privacy policy.

Gort Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Prive gegevens:

Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats (Stad)
Provincie
Land
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mail adres
Geslacht
Geboortedatum
Pasfoto

Zakelijke gegevens

Bedrijfsnaam
Kvk nummer
BTW nummer
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats (Stad)
Provincie
Land
Telefoonnummer
Mobielnummer
E-mail adres
Bedrijfslogo
Bedrijfsfotos
website link

 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gortmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gort Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Gort Media volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Gort Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gort Media neemt responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gort Media) tussen zit. Gort Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress met de nodige plugins om de website te kunnen ontwikkelen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gort Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens of zakelijke gegevens:

 • Gegevens dat wij opslaan in cookies worden 24 uur bewaard en daar na verwijderd
 • Gegevens dat word opgeslagen in onze database worden bewaard tot dat ze worden verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

De Fietssite.nl, Gort Media, verzamelen we persoonsgegevens van onze gebruikers, zoals namen, e-mailadressen en IP-adressen enz. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, zoals het versturen van e-mails voor onze nieuwsbrief of het bijhouden van bezoekersstatistieken.

We delen deze persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze gebruikers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld, als we gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken in het kader van een juridisch onderzoek of om te voldoen aan fiscale verplichtingen.

We nemen de privacy van onze gebruikers zeer serieus en zorgen er daarom voor dat we altijd voldoen aan de wetgeving rond gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben over onze privacy beleid of de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan gerust contact met ons op

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gort Media gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@gortmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Gort Media zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Gort Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gort Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gortmedia.nl of info@defietssite.nl