Dag 3 oktober 2016

Even dogs love cycling.

Dogs love cycling. Or at least, they like to go along on the bike. Dogs love cycling. The speed, the view, the scents. You often see them on the back of the bicycle, dogs in a wicker basket. Or, in…

Ook honden houden van fietsen.

Honden houden van fietsen. Of in ieder geval, ze gaan graag mee op de fiets. Honden houden van fietsen. De snelheid, het uitzicht, de geuren. Je ziet ze vaak achterop de fiets, honden in een rieten mandje. Of voor op…