Dag 16 februari 2017

Tricycles. Bikes with extra.

Tricycles, bikes for people who need extra support. Cycling, there is nothing better for the body. Especially when you have a illness, disability or old age and it is already not so easy to go outside. But an ordinary bicycle,…

Driewielers. Fietsen met extra.

Driewielers, fietsen voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Fietsen, er is niets beter voor het lichaam. Zeker als je door ziekte, invaliditeit of ouderdom toch al niet zo makkelijk meer buiten de deur kunt komen. Maar een gewone fiets,…