Dag 13 maart 2017

Bicycle paths can be much safer

The ANWB use a new method to improve safety of bike paths. Annually get more than 12,000 cyclists seriously injured. Almost half of these accidents play a role in how the road was built. Bollards, curbs or tram rails can…

Fietspaden kunnen veel veiliger

De ANWB gaat een nieuwe methode gebruiken om veiligheid van fietspaden te verbeteren. Jaarlijks raken ruim 12.000 fietsers ernstig gewond. Bij bijna de helft van deze ongevallen speelt een rol hoe de weg is aangelegd. Paaltjes, stoepranden of tramrails kunnen…