België werkt aan aparte bromfietsklasse voor speed-pedelec

speed-pedelecIn Nederland zal de speedpedelec volgend jaar officieel worden bestempeld als bromfiets. In België werkt men eveneens aan aanpassing van de wetgeving. Daar valt de speed-pedelec in een speciale (bromfiets)klasse.

Ook in België is de wetgeving ten aanzien van de speed-pedelec nu verwarrend. Officieel is een bromfiets, maar velen zien het in de praktijk als een gewone elektrische fiets.

Een bromfiets blijft het ook in de nieuwe wetgeving die deze zomer van kracht moet worden. Maar in de categorie Bromfietsen wordt naast klasse A en klasse B een extra klasse toegevoegd, namelijk klasse S-Pedelec, zo meldt mobiliteitsorganisatie Mobiel 21. Dat wordt gedaan om het mogelijk te maken dat de speedpedelec wordt toegestaan op wegen waar de gewone bromfiets niet is toegestaan. In België spreekt men dan over het rijden op bijvoorbeeld jachtpaden, wegen bestemd voor landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers en fietssnelwegen. Op die plaatsen moet de bestuurder van de speedpedelec zich wel houden aan de geldende snelheidslimieten.

Naast de classificatie komen er ook extra regels in de Wegcode, zoals de verplichting om een fietshelm (met bescherming van slapen en achterhoofd) of bromfietshelm te dragen.

Mobiel21 signaleert mogelijke problemen die kunnen ontstaan rond de fietsvergoeding en de belastingen. Over het algemeen worden fietsvergoedingen in de meeste ondernemingen ook voor de speedpedelec uitbetaald en tot – in België – 0,22 euro/km hoeft er geen belasting op te worden betaald. Voor fietsers is er een fiscale aftrek mogelijk van 100%. Voor de speedpedelec moet de fiscale regelgeving echter nog worden uitgewerkt.