Speed e-bikes.

Speed e-bikes

Wat zijn speed e-bikes, wat maken ze anders dan elektrische fietsen? Sinds eind 2013 zijn fietsfabrikanten speed e-bikes of wel speed pedelecs of high speed e-bikes gaan produceren. Dit zijn elektrische fietsen die veel harder kunnen dan een normale elektrische fiets. Die zijn begrenst op 25 km/u. Met de speed e-bikes kunnen snelheden van 45 km/u bereikt worden. Maar dat kan je alleen maar als je zelf ook mee fietst. Voorlopig geldt een overgangsregeling en zijn regels opgesteld.

Voordat je een speed pedelec koopt is het slim om je goed te oriënteren op de verschillende aspecten en de beperkingen. Denk hierbij een het aspect van de verzekering maar ook hoe de politie zal optreden wanneer je met hoge snelheid tussen de fietsers rijdt.

Wat is een speed ebike?

Een speed ebike bestaat uit twee woorden, speed en pedelec. Met het woord speed wil men aangeven dat dit type fiets snel kan rijden. De term pedelec is niet zo ingeburgerd in Nederland, wij hebben het over een elektrische fiets maar in andere landen is deze term meer in gebruik. Een pedelec is een samenstelling van de Engelse woorden “pedal electric cycle”, daarmee wordt een fiets bedoeld die met een accu en elektromotor trapondersteuning geeft. Een elektrische fiets of ebike zoals we in Nederland zouden zeggen, alleen deze fiets gaat een heel stuk sneller.

Hoe snel gaat de speed ebike?

Een speed ebike is een elektrische fiets die hoge snelheden kan bereiken. Snelheden van 45 km/u of nog harder (afhankelijk van het model) is mogelijk. Deze hoge snelheid kan alleen maar bereikt worden doordat een krachtigere elektromotor gebruik is dan bij een elektrische fiets.

Bij een elektrische fiets is door de wetgever een aantal beperkingen opgelegd. Zo mag het vermogen van de elektromotor niet groter zijn dan 250 Watt en moet de trapondersteuning stoppen bij een snelheid van 25 km/u. Daarnaast mag alleen maar trapondersteuning gegeven worden zolang de berijder zelf meefietst, dus de trappers bewegen. Wordt aan deze eisen voldaan dan wordt deze elektrische fiets voor de wet als een normale fiets beschouwd. Dus je mag overal rijden waar ook de normale fietsen rijden. Je hebt geen verzekering, helm of rijbewijs nodig.

Wordt dat als een snorfiets gezien?

Iedereen zal begrijpen dat een speed pedelec die een snelheid kan behalen van 45 km/u niet geclassificeerd kan worden als een normale fiets. Feitelijk verschilt de speed pedelec niet heel veel van een brommer. Het enige is dat je zal mee moeten trappen om een hoge snelheid te behalen.

Vanaf 1 januari 2017 valt de speed pedelec standaard onder de bromfietsen. Dat betekent dat speed pedelecs binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden, waar een toegestane snelheid van 45 km/u geldt. Buiten de bebouwde kom horen speed pedelecs thuis op het gecombineerde fiets/bromfietspad; daar mag je 40 km/u rijden. Bovendien moet je vanaf 1 januari 2017 op de speed pedelec altijd een goedgekeurde helm dragen en dien je in het bezit te zijn van een geel bromfietskenteken. Je kunt je huidige blauwe snorfietsplaatje tot 1 juni gratis om laten zetten naar een bromfietskenteken.

Speed pedelec op de rijbaan

De speed pedelec zou te snel gaan voor het fietspad en moet daarom per 1 januari 2017 naar de rijbaan. Tegenstanders van deze maatregel zeggen dat dit te onveilig is voor fietsers. Gemiddeld wordt er 35 km/u gereden met een high speed e-bike. Bij dergelijke snelheden is het niet verstandig om de speed pedelec, net als de gewone bromfiets, in de stad te mengen met het autoverkeer. Voor een groot deel van de gebruikers is het snelheidsverschil veel te groot, aldus Grontmij.

Moet je een verzekering hebben?

Er zijn inmiddels verzekeringen speciaal voor de Speed pedelec. Gewone Wa-verzekeringen en uitbreidbaar met diefstal en andere zaken.
Let er wel op dat de verzekering ook inderdaad voor een speed e-bike is.

Wat zijn de beperkingen van de speed ebike?

Een speed ebike is een interessant fenomeen. In tegenstelling tot een elektrische fiets kan je, zonder te trappen, een snelheid bereiken van (meestal) 20 km/u. Dat lijkt dus een beetje op de snorfiets. Wil je harder dan zal je mee moeten trappen. Dan zijn snelheden tot wel 45 km/u haalbaar (en sommige zelfs sneller). Deze snelheden zijn bereikbaar doordat de speed ebike voorzien is van een krachtigere motor dan bij een elektrische fiets. Daar mag de motor maar een vermogen leveren van 250 Watt (de motor mag op zich krachtiger zijn als deze dan maar beperkt is tot 250 Watt). De fabrikanten van speed ebike passen motoren toe met een vermogen van 350 tot 500 Watt. Ter illustratie, de oude bekende “Spartamet”, de fiets met hulpmotor had een benzinemotor die ook 500 Watt kon leveren.

Kost dat veel energie van de accu?

Omdat de elektromotor aanzienlijk moet bijdragen aan de inspanning van de fietser om hoge snelheden te bereiken, belast dit ook de accu aanzienlijk zwaarder. Als men snelheden rond de 45 km/u wil bereiken en een aanzienlijke afstand wil afleggen, moet men de speed e-bike voorzien van een aanzienlijke accu. Ga maar na, bij een elektrische fiets kan je een snelheid van 25 km/u bereiken. Uitgaande van een eigen prestatie van zo’n 15 km/u moet de accu samen met de elektromotor voor de andere 10 km/u zorg dragen.

Jij levert dus 3/5 (60%) van de energie de accu en elektromotor de overige 2/5 deel (40%). Wanneer je met een speed ebike een snelheid wilt bereiken van 45 km/u ligt die verhouding heel anders. Jij levert de energie voor de eerste 15 km/u, 1/3 deel dus (33% ) en vanuit de accu komt de andere 30 km/u dat is dus 2/3 deel (66%). Daarnaast zal naarmate de snelheid toeneemt ook de luchtweerstand toenemen dus de hoeveelheid energie die extra benodigd is zal veel meer zijn dan het verschil tussen de 40% en 66%.

Dat de hoeveelheid energie benodigd voor hoge snelheden snel toeneemt blijkt wel uit de folders van de fabrikanten van ebikes. Een voorbeeld van de Sparta ION E-Speed, in de Eco stand bij zo’n 20 km/u zal de accu je een actieradius geven van zo’n 145 km. Rij je in de Power stand, waarbij je snelheden van 40 km/u kan behalen is de actieradius geslonken tot een luttele 35 km! Dat is een factor vier minder.

Resumé – Speed e-bikes

De speed ebike is met zijn onstuitbare opmars begonnen. In het buitenland. Waar meestal geen fietspaden zijn, levert de introductie geen problemen op. Je rijdt daar al met de auto’s op dezelfde weg. In Nederland ligt dat zoveel anders. Ben je van plan een speed ebike aan te schaffen gedraag je dan verantwoordelijk en pas je snelheid aan op de situatie.