Fietsenberging in gevaar.

De Fietsersbond is verbijsterd over het voornemen van het kabinet om voorschriften over de fietsenberging te schrappen. Deze voorschriften waren eerder weer ingevoerd, nadat bleek dat de markt niet vanzelf tot de bouw van stallingen overging bij nieuwbouwprojecten. Belangrijkste reden waren de kosten voor de stalling. Deze bergingen zijn echter wel van belang voor een prettig straatbeeld en om het fietsen te stimuleren. Fietsdiefstal is een van de meest genoemde redenen waarom mensen niet fietsen.

Binnen de omgevingswet wil het Rijk niet alleen de fietsenstalling bij woningen niet meer verplichten, maar ze stelt ook dat ook gemeenten niet de mogelijkheid krijgen deze voor te schrijven. Hiermee komt de keuze om wel of niet een fietsenberging te bouwen te liggen bij de projectontwikkelaars. In het verleden is gebleken dat dit geen succes was en dat er met name bij appartementencomplexen geen bergingen werden gebouwd. Het gevolg van het vervallen zal zijn: minder fietsgebruik en een groter aandeel fietsbarrels, aangezien de fietsen op momenten dat ze niet in gebruik zijn buiten moeten worden gestald.

Het vervallen van deze eis staat niet alleen, het is onderdeel van het vervallen van de gebruikseisen bij woningen, waar een grote coalitie (inclusief de Fietsersbond) eerder deze week tegen protesteerde. Vorige week publiceerde een breed samenwerkingsverband, waaronder het ministerie van Infrastructuur & Milieu, een ambitieuze fietsagenda. Ook in de vorige week gepresenteerde Energieagenda van minister Kamp wordt gesproken over een intensivering van fietsenstallingen in steden.

Het is wrang en onbestaanbaar dat de fietsenberging nu zonder enige discussie lijkt te verdwijnen. Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond: “Je fiets veilig kunnen stallen bij je eigen woning is een basisvoorziening voor elke Nederlander. Het schrappen van de berging is een onbegrijpelijk voorstel. Veel steden klagen over overlast van geparkeerde fietsen op straat, dat wordt door deze maatregel alleen maar erger. We roepen de Tweede Kamer op om bij de behandeling aanstaande maandag de fietsenberging weer tot standaardeis te maken”.