Fietsparkeerpilots in Amsterdam.

Fietsparkeerpilots om bestaande fietsparkeerplekken beter te benutten.

fietsparkeerpilots-800x455Amsterdam onderzoekt op verschillende manieren hoe bestaande fietsparkeerplekken beter benut kunnen worden. Naast het bijbouwen van stallingen – 40.000 extra plekken in 2020 – zijn er andere oplossingen nodig. De pilots richten zich onder meer op het duidelijker communiceren en het sneller vinden van een fietsparkeerplek. Ook wordt er gekeken naar de inzet van nieuwe technologieën.

De eerste pilots startten in het voorjaar van 2015. Bij de Fietsflat werden andere borden en markeringen aangebracht om de fietsparkeerregels -ín het rek en niet langer dan 14 dagen- te communiceren. En bij de ondergrondse fietsenstalling bij de centrale bibliotheek werden fietsers met stippen op de weg en een nieuw bord de fietsenstalling ingeleid. Omdat het proeven zijn werd de markering niet permanent aangebracht. Een tweede test in het najaar van 2015 werd wel met permanente bebording gedaan. De borden en stickers zijn aangepast naar aanleiding van de eerste test. Zowel de markering als de bebording is tot stand gekomen met gedragspsychologische adviezen.

Andere pilots richten zich op flexparkeerplekken: het dubbel gebruik van openbare ruimte; het beter benutten van bestaande fietsparkeerplekken door andere fietsenrekken en technologie, het tegengaan van fietsen voor nooduitgangen en het laten melden en stickeren door bewoners van fietswrakken en ongebruikte fietsen in het rek nabij hun huis. De pilots kunnen worden gevolgd via www.facebook.com/FietsAmsterdam.

Overzicht van de pilots:

Slimme markering naar fietsenstallingen

Eerder werden in de ‘OBA challenge’ Amsterdammers al uitgedaagd met goede ideeën te komen voor de weinig gebruikte fietsenstalling onder de centrale bibliotheek (OBA). Veel van de ideeën richten zich op het intuïtief zichtbaar en kenbaar maken van de fietsenstalling, oftewel ‘wayfinding’. In deze pilot wordt met een spoor van stippen op de grond de weg naar de stalling gemarkeerd. Ook markeert een groot bord de stalling. Na een eerste test is een tweede test gedaan met licht aangepast materiaal. De groene markeringen op de straat lijken te werken en de stalling lijkt beter gebruikt te worden. De definitieve onderzoeksresultaten zijn op dit moment nog niet bekend.

Fietsparkeerregels duidelijker communiceren

Maximaal 14 dagen en in de rekken. Dat zijn de fietsparkeerregels bij de meeste stations. Hoewel dit altijd aangegeven staat, blijkt toch niet iedereen op de hoogte. Op basis van de gedragspsychologische inzichten zijn groene borden en bijpassende grondtegels ontwikkeld die deze regels communiceren. Deze zijn bij de Fietsflat nabij het Centraal Station getest. Een tweede test met licht aangepaste bebording is ook hier aangebracht, en ook bij een van de stallingen bij het Amstelstation.

‘Pop up’ stallng

Op uitgaansavonden staan op sommige plekken in de binnenstad de fietsen lukraak en overal geparkeerd. Op de Bloemenmarkt, in de nabijheid van uitgaansgebied is met lichtprojectie in de avonduren een tijdelijke fietsenstalling gemaakt. Nooduitgangen

Geparkeerde fietsen voor nooduitgangen. Dit is ondertussen een normaal beeld in de stegen rond uitgaansplekken op drukke avonden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Kunnen lichtprojecties de nooduitgangen in uitgaansgebieden zo markeren dat uitgaanspubliek hier geen fietsen voor zet? Dit wordt getest in een pilot in de Wagenstraat en Paardenstraat. Ook andere manieren om nooduitgangen te markeren worden uitgetest.

Technologie in fietsenrekken

In de fietsenstalling bij Paradiso worden sensoren in de fietsenrekken getest. Met deze fietssensoren kan worden ‘gevoeld’ of een plek in het rek vrij is of vol. Zo kan de fietser buiten de stalling al zien of er nog plek is in de stalling. In de stalling is zichtbaar waar precies de vrije plekken zijn. Deze proef maakt het mogelijk verschillende detectiesystemen met elkaar te vergelijken.

FietsID

Over het chippen van fietsen wordt veel gesproken en geschreven. In deze pilot wordt in de praktijk gekeken of het koppelen van een fiets aan de gebruiker met bijvoorbeeld een chip, fietsers kan helpen. Bijvoorbeeld bij het terugvinden van de fiets wanneer deze gestolen is of wanneer deze terecht gekomen is in het Fietsdepot. Deze pilot wordt nog nader uitgewerkt.

Bron : www.amsterdam.nl