1879 – De Lawson

1879 - De Lawson

In de vroege jaren van de zeventiende eeuw betrad een visionair de wereld van de vélocipede. En zijn naam zou een blijvende stempel drukken op de geschiedenis van de fiets: Harry J. Lawson. In 1879, temidden van een tijdperk dat nog deels werd gedomineerd door houten karren. Introduceerde Lawson de wereld aan een revolutionaire creatie – de Lawson Bicyclette. Dit artikel werpt een gedetailleerde blik op de geniale bouwer en zijn innovatieve bijdragen aan de evolutie van de fiets.

De Vroege Jaren van de Vélocipede

Terugkijkend naar de zeventiger jaren van de negentiende eeuw. Een tijd waarin de geschiedenis van de fiets nog in de kinderschoenen stond. Wordt duidelijk dat houten karren nog steeds een prominente rol speelden in het straatbeeld. Het was in deze periode dat de jonge Harry J. Lawson, op slechts 24-jarige leeftijd, patent verkreeg op een safety, een veiligheidsfiets. Dit concept, dat gebruikmaakte van hand- en voethefbomen voor afzonderlijke voortbeweging, zou de basis leggen voor zijn latere baanbrekende uitvinding, de Lawson Bicyclette.

Eerdere Invloeden en Patentverlening

Hoewel Lawson in 1876 patent verkreeg voor zijn safety. Moet worden opgemerkt dat een vergelijkbaar systeem al in 1864 was toegepast op een driewieler genaamd de Rantoone, gefabriceerd in Birmingham. Er bestaat zelfs enige discussie over de oorspronkelijke eigenaar van dit patent. Met speculatie dat het mogelijk toebehoorde aan Lawsons compagnon Likeman. Het patent No.3954, dat drie jaar later in 1879 werd uitgereikt, introduceerde enkele opzienbarende innovaties, waaronder pedaalbeweging met kettingaandrijving, stalen spaken in de wielen en een rem op het achterwiel.

De Geboorte van de Lawson Bicyclette

De kettingsafety van Lawson, zoals het systeem bekend werd, kreeg al snel de naam “bicyclette” in Frankrijk. Deze benaming werd gangbaar voor alle achterwiel-aangedreven rijwielen. In tegenstelling tot de destijds gebruikelijke hoge “bicycle”. De Lawson Bicyclette onderscheidde zich niet alleen door zijn innovatieve aandrijfsysteem. Maar ook door het gebruik van stalen spaken en een rem op het achterwiel. Wat destijds als revolutionair werd beschouwd.

Eerdere Uitvindingen en Twijfels over Data

Terwijl Lawson zijn stempel drukte op de fietsgeschiedenis, is het belangrijk om andere bijdragen niet over het hoofd te zien. In 1869 werd bijvoorbeeld de vélocipède van E. Meyer uit Parijs bekroond op een tentoonstelling, met een kettingaandrijving naar het achterwiel. Echter, historici trekken soms de datum van deze uitvinding in twijfel, gezien het gebruik van onderdelen die pas in latere jaren werden ontwikkeld.

Het Erfgoed van de Lawson Bicyclette

Ondanks eventuele discussies over de oorsprong van bepaalde uitvindingen, blijft de Lawson Bicyclette een mijlpaal in de evolutie van de fiets. Lawson’s bijdragen, zoals de kettingsafety, stalen spaken en de rem op het achterwiel, hebben de fundering gelegd voor toekomstige ontwikkelingen in de wereld van het gemotoriseerde vervoer op twee wielen. Zijn naam mag dan niet altijd als eerste worden genoemd, maar de invloed van Harry J. Lawson op de fietsindustrie is onmiskenbaar.

In de turbulente periode van de negentiende eeuw waarin houten karren nog steeds de wegen bevolkten, introduceerde Harry J. Lawson een nieuw tijdperk van mobiliteit met zijn Lawson Bicyclette. Zijn innovatieve bijdragen, waaronder de kettingsafety, hebben de weg vrijgemaakt voor de moderne fiets zoals we die vandaag kennen. De naam Lawson zal altijd verbonden blijven met de opkomst van de vélocipede en de transformatie van de mobiliteit op twee wielen.