Parijs gaat naar de fietssnelweg.

fietssnelwegEerste stukje fietssnelweg.

Parijs heeft haar eerste stukje fietssnelweg geopend. Tot nu toe nog maar een klein stukje dat bij Bassin de l’Arsenal.
Maar tegen 2020 zal dit een gedeelte zijn van een 45 kilometer lang netwerk zijn van Fietspaden en fietssnelwegen.
Dit totale fietssnelweg met de naam Réseau express vélo (“REVe”) is gepland door de hele stad.
In plaats van fietspaden aanleggen op bestaande wegen is er in Parijs voor gekozen om een netwerk aan te leggen vrij van ander ‘motor’ verkeer.
Zeker voor zo’n drukke stad als Parijs een goed motief om meer mensen op de fiets te krijgen, aangezien fietsen op de normale wegen zeer riskant kant zijn.
Als steeds meer mensen in en rond Parijs de fiets gaan pakken hoopt men een aantal doelstellingen te gaan bereiken.
Betere gezondheid van de bewoners, minder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en minder auto verkeer in de binnenstad.

Een investering.

In 2015 is er besloten om 150 miljoen euro vrij te maken om de fietsinfrastructuur van Parijs aan te pakken.
En dit is inclusief de fietssnelweg REVe.
De stad heeft nieuwe verkeersregels in het leven geroepen die vriendelijker zijn voor de fietser.
Zoals het afslaan bij sommige verkeerskruispunten zonder dat er gewacht hoeft te worden op groen licht van een stoplicht.
De stad wil naast de fietssnelweg ook plek vrij maken om de fiets te kunnen stallen, twee kanten op kunnen fietsen in een eenrichtingsstraat. En slimmere verkeerslichten die prioriteit geven aan de fietser.

Niet veel mensen op de fiets.

Als je kijkt naar de getallen, dan is het ook niet verwonderlijk dat men meer wil investeren in de fietser.
Een studie uit 2014 geeft aan dat maar 5% van al het verkeer voor de fietser is. Goed voor 225.000 ritten.
Dat lijkt een hoog getal, maar gezien het feit dat er 15.5 miljoen dagelijkse auto ritten gemaakt worden in de stad is het een druppel op een gloeiende plaat.
In vergelijking met andere steden is het ook minimaal. Copenhagen (55 % van het verkeer is fietser)
Amsterdam (43%)

Er is een factor waarom het zeker beter moet gaan worden. De meeste fietsers in Parijs vinden het gewoon te onveilig op de wegen in de stad.
Hoewel er fietspaden worden aangegeven, worden ze door ander verkeer gehinderd. De nieuwe fietssnelweg moet daar een verbetering voor worden, aangezien fietsers dan niet meer op dezelfde weg hoeven met al het andere verkeer.
En zo hoopt Parijs een percentage van 15% aan dagelijks fietsverkeer te gaan halen in 2020.