Label kabinet

Fietsersbond wil structureel meer budget voor de fiets

Fietsersbond wil structureel meer budget voor de fiets

Het nieuwe kabinet maakte in het regeerakkoord bekend 100 miljoen te willen investeren in de fiets. De Fietsersbond is tevreden dat er extra geld beschikbaar komt, maar constateert dat dit bedrag onvoldoende is om de ambities uit het fietsstimuleringsprogramma Tour…