Fietsersbond wil structureel meer budget voor de fiets

Fietsersbond wil structureel meer budget voor de fiets

Het nieuwe kabinet maakte in het regeerakkoord bekend 100 miljoen te willen investeren in de fiets.
De Fietsersbond is tevreden dat er extra geld beschikbaar komt, maar constateert dat dit bedrag onvoldoende is om de ambities uit het fietsstimuleringsprogramma Tour de Force (20% groei in de komende 10 jaar) te realiseren en wil meer budget.

De coalitie trekt in het regeerakkoord in totaal 2 miljard extra uit voor mobiliteit. 100 miljoen daarvan gaat eenmalig naar fietsenstallingen bij stations en snelfietsroutes.
De Fietsersbond is positief over deze erkenning van de fiets als onderdeel van de totale nationale mobiliteitsopgave.
Die erkenning vergt echter wel structurele financiering.
Dit bedrag is eenmalig en onvoldoende om een schaalsprong van de fiets mogelijk te maken.

Investeringen met meer budget

Directeur Saskia Kluit: “Samen met de wethouders van grote steden hebben we berekend dat er 700 miljoen per jaar extra nodig is voor de fiets. Tot 2030 is er alleen al voor de stationsstallingen 560 tot 700 miljoen euro (zo’n 65-75 miljoen per jaar) nodig van alle partijen samen.
Voor snelfietsroutes is in deze kabinetsperiode 106 miljoen aan co-financiering door het Rijk noodzakelijk.
Dan hebben we het nog niet eens over de forse investeringen die in de steden gedaan moeten worden om meer ruimte voor de fiets te maken.”

De Fietsersbond vraagt het kabinet om structureel te zorgen voor nieuwe financiering in het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Om de doelstelling van 20% meer fietskilometers over tien jaar te realiseren, is zo’n structurele financiering van groot belang.

Veiligheid en zorg

Het kabinet zet ook in het verbeteren van de verkeersveiligheid, de Fietsersbond steunt dat streven.
Naast slimme technologie vraagt dit echter ook het aanpassen van fietsinfrastructuur aan de behoeften van ouderen.
Saskia Kluit: “Iedereen wil dat ouderen veilig kunnen fietsen. Daar moeten we ook buiten de steden aan werken, maar voor die plaatsen blijft onduidelijk waar deze budgetten vandaan moeten komen”.

Een ander positief punt is de komst van het nationaal preventieakkoord, dat gezondheid moet bevorderen en overgewicht bestrijden.
Volgens de Fietsersbond kan de fiets hier samen met andere vormen van actieve mobiliteit prima aan bijdragen.

Reparatie

Een minpunt in de kabinetsplannen voor fietsers is de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9%, waardoor fietsreparaties duurder worden en de toch al moeilijke positie van de fietsenmakers verder onder druk komt te staan.