Regeer akkoord, BTW verhoging treft ook de fietser.

Regeer akkoord, BTW verhoging treft ook de fietser.

Btw verhoging en investeringen.

De plannen van het kabinet, om het laagste btw tarief van 6 % te verhogen naar 9 %, treft ook de fietser.
Want door de geplande btw-verhoging moet er ook meer betaald worden bij de fietsenmaker, voor concertkaartjes, de kapper, en openbaar vervoer.

U kunt natuurlijk begrijpen dat de Fietssite hier geen voorstander van is.

Bovendien vinden we het ook behoorlijk tegenstrijdig met andere maatregelen die er genomen worden door ons nieuwe kabinet.
De komende jaren gaat er ruim twee miljard euro extra naar asfalt, openbaar vervoer en waterwegen.
Met name komt er meer geld voor fietspaden bij.

Een van de punten uit het regeer akkoord :

  • Omdat fietsen een goed alternatief voor het OV en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig een bedrag van 100 miljoen euro uit. Dit gaat men doen via voorcofinanciering van gemeentelijke en provinciale investeringen in fietsinfrastructuur en fietsenstallingen bij OV-knooppunten.

Beetje jammer dat het onderhoud van uw fiets daarbij dan een stuk duurder gaat uitvallen.
Zeker ook omdat men wil stimuleren om meer een e-bike of speedpedelec aan te gaan schaffen voor woon-werk verkeer.
En deze fietsen eisen juist meer onderhoud dan een gewone fiets.

Ook op veiligheid vind de Fietssite een vreemde redenering.

Een van de punten uit het regeer akkoord :

  • Het aantal verkeersdoden en –gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers.
    Het aantal slachtoffers moet omlaag.

Onbegrijpelijk vinden we dan dat het vorige kabinet besloten heeft dat de speed-pedelec van het fietspad af moest waardoor de veiligheid van deze fietsers er totaal niet op verbeterd is.