Meer fietsdoden, Fietsersbond wil onderzoek en daadkracht

Meer fietsdoden, Fietsersbond wil onderzoek en daadkracht

In 2018 kwamen opnieuw meer fietsers om in het verkeer, 228 tegenover 208 fietsdoden in 2017. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Fietsersbond is bezorgd over deze trend en dringt aan op aanvullend onderzoek naar de oorzaak van deze stijging. Daarnaast moet de overheid veel daadkrachtiger zijn in het opschalen van fietsveiligheidsbeleid.

Concrete maatregelen fietsdoden

In het onlangs gepresenteerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid wordt gemeld dat volledig veilig ingerichte fietsinfrastructuur 115 doden per jaar scheelt. De Fietsersbond roept op om deze opgave versneld uit te voeren. Om de verkeersveiligheid voor fietsers verder te verbeteren stelt de Fietsersbond in zijn Fietsvisie 2040 een aantal concrete maatregelen voor. Belangrijkste onderdelen zijn een verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur en de aanleg van drie verschillende fietsnetwerken, waardoor alle soorten fietsers veilig en comfortabel thuis kunnen komen.

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit: “Het is allang bekend wat er moet gebeuren om fietspaden veiliger te maken. Het wordt tijd om te handelen. Dat kan ook als de investeringen in fietsinfrastructuur worden gerelateerd aan het aandeel dat de fiets in onze verplaatsingen heeft.”

Vijftigers

Vooral seniore fietsers komen om in het verkeer: van alle fietsdoden was tweederde tussen de 50 en 85 jaar. Opmerkelijk is dat vooral het aantal doden in de groep tussen 50 en 60 is toegenomen, het aantal doden in de groep 60 -plus blijft stabiel. Volgens de Fietsersbond is dit een van de zaken waarnaar nader onderzoek gewenst is. Saskia Kluit: “Vijftigers zijn in het algemeen nog fit en behoren niet tot een risicogroep. Nemen ze meer risico’s op de racefiets of zijn ze meer naar het werk gaan fietsen? Om deze stijging aan te pakken moeten we meer weten over deze ongelukken.”

Verder is opvallend dat het aantal dode fietsers dat op een elektrische fiets rijdt stabiel is: 57 in 2018. De elektrische fiets blijkt opnieuw niet zo gevaarlijk als ze regelmatig wordt voorgesteld.