Minister Van Nieuwenhuizen wil het verkeer veiliger maken.

Minister-van-Nieuwenhuizen-wil-het-verkeer-veiliger-maken

Verkeer weer veiliger geworden, weinig ongelukken door appende fietsers.

De Fietsersbond is blij met de ambitie van minister Van Nieuwenhuizen om het verkeer veiliger te maken. De Fietsersbond ziet dat het verkeer voor fietsers de afgelopen jaren al steeds veiliger geworden is, maar dat met name voor de veiligheid van de oudere fietser nog veel mogelijkheden open liggen. 1 Procent van de fietsongevallen komt door de smartphone. Daarom moet de aandacht niet te veel naar appen op de fiets, maar naar betere fietsinfrastructuur.

Nieuwe cijfers.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte vandaag de cijfers over verkeersongevallen 2016 bekend. Uit de onderliggende cijfers van de Stiching Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat fietsen in Nederland nog veiliger geworden is. Het aantal verkeersdoden onder fietsers steeg weliswaar tot 189 maar bleef daarmee achter bij de groei van de fietskilometers, het risico daalde. Deze daling van het risico deed zich vooral voor bij de jongere fietsers. Verkeersdoden onder de fietsers vallen nog steeds met name in ongevallen met motorvoertuigen.

Appen op de fiets.

Daar waar het telefoongebruik op de fiets flink toe lijkt te nemen en leidt tot irritaties bij mede-weggebruikers is er weinig tot geen indicatie dat dit ook leidt tot extra ongevallen. Zowel uit deFietsen bellen op de omafiets vandaag verschenen cijfers als uit de tussenrapportage fietsongevallen van veiligheid.nl blijkt dat de rol van telefoongebruik bij verkeersongevallen relatief klein is. Slechts bij 1% van de verkeersongevallen van fietsers lijkt de telefoon een rol te spelen. Dit in tegenstelling tot de cijfers over smartphonegebruik in de auto, waar dit wel fors bijdraagt aan het aantal ongevallen. Niettemin steunt de Fietsersbond de Minister in haar wens om appen op de fiets te verbieden aangezien dit telefoongebruik wel leidt tot irritaties bij andere fietsers. De Fietsersbond pleit voor een verplichte mobiliteitsmodus op iedere telefoon. “Het gebruik van de smartphone in het verkeer is vaak gevaarlijk, maar niet specifiek bij fietsers.” aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond. “We moeten dit oplossen voor alle mobiliteit.” De mobiliteitsmodus is te vergelijken met de vliegmodus van de telefoon, er komen geen nieuwe berichten meer binnen zolang de telefoon zich sneller verplaatst dan op het tempo van een voetganger. Navigatie kan nog wel gebruikt worden.

Verkeer veiliger ouderen op de fiets

Steeds meer ouderen fietsen tot op latere leeftijd nog door. Daarmee werken zij op een uitgesproken positieve manier aan hun gezondheid. Helaas zijn deze ouderen als zij onverhoopt toch betrokken raken bij een ongeval kwetsbaarder. We zien dan ook een toename van het aantal verkeersdoden onder de fietsers van 80 jaar en ouder. Ondanks deze stijging is fietsen ook voor hen nog veiliger geworden. Om het voor de oudere fietser nog veiliger te maken is een schaalsprong nodig in het fietsbeleid. ‘Voor een belangrijk deel is het een demografische kwestie. Nederland vergrijst. Het aandeel 80-plussers neemt toe. Daarnaast is er een flink groei van het fietsgebruik, ook bij de 80-plusser. De senioren van nu zijn fitter en blijven langer fietsen. Ze willen actief blijven. Er zijn dus meer 80-plussers en ze fietsen meer dan vroeger. En door al dat gefiets, blijven ze langer gezond’, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Meer verkeersveiligheid

Fietsen wordt steeds veiliger en geeft een positieve prikkel geeft aan de gezondheid van de fietsers. Dat ouderen nog zo lang kunnen fietsen en vitaal blijven is mede doordat de fietser in Nederland ruimte krijgt. Laten we de verkeersveiligheid niet uit het oog verliezen en blijven werken aan betere fietsinfrastructuur. Niet omdat het onveilig is, maar omdat het nog veiliger en nog beter kan. Bij dodelijke fietsongevallen is vaak een auto betrokken. Je moet daarom auto- en fietsverkeer scheiden waar dat kan. Daarnaast is het verlagen van de snelheid naar 30 een goede maatregel om te zorgen voor minder ongelukken. De ongelukken die dan nog plaats hebben zullen ook minder ernstig zijn.

Bron : Persbericht Fietsersbond