Amsterdamse fietsers krijgen fietspad terug

Amsterdamse fietsers krijgen fietspad terug

Vandaag krijgen de Amsterdamse fietsers het fietspad terug.

Snorfietsen mogen binnen de ring A10 niet meer op het fietspad rijden en moeten met helm naar de rijbaan. De Fietsersbond is blij dat het eindelijk zover komt, na tien jaar actievoeren en lobbyen.

Met de verplaatsing komt er een einde aan de dagelijkse overlast door snorfietsen op de paden, een enorme ergernis voor de fietsers. Fietsers voelen zich niet veilig, ongevallen en bijna-ongevallen zijn aan de orde van de dag en ouderen, ouders en fietsers met longklachten mijden bepaalde routes. Fietsersbond-directeur Saskia Kluit: “Snorfietsen rijden veel te hard voor het fietspad, ze zijn te zwaar en te breed, ze maken lawaai en ze stinken. Ze horen gewoon echt niet thuis op het fietspad. We zijn blij dat we samen met de Fietsersbond Amsterdam, de actiegroep Fietspad Terug en de gemeente Amsterdam dit resultaat hebben bereikt”.

Zowel voor fietsers als voor snorfietsers was de situatie op het fietspad onveilig. Fietsers krijgen nu een veiliger pad terug en snorfietsers zullen minder vaak botsen met auto’s op kruispunten. Veel ongevallen met snorfietsen gebeuren nu juist op kruispunten, omdat automobilisten geen hard rijdende scooters vanaf het fietspad verwachten.

Meer ruimte voor de fiets

De Fietsersbond hoopt dat andere steden met scooter overlast het Amsterdamse voorbeeld zullen volgen. De bond ziet de maatregel verder als eerste stap op weg naar meer ruimte voor fietsers in de stad. Saskia Kluit: “In onze nieuwe Fietsvisie 2040 pleiten we voor meer ruimte voor de fiets en minder ruimte voor de auto, met een maximumsnelheid van 30 kilometer in de bebouwde kom. Snelle tweewielers kunnen dan goed mengen met afgenomen autoverkeer en fietspaden blijven er voor de meer kwetsbare fietsers. We moeten de ruimte in de stad echt anders gaan verdelen.”