Snorfiets naar de rijbaan!

Snorfiets in het verkeer

Snorfiets op de rijbaanDe snorscooter moet nu van het fietspad. Minister Schultz van Haegen maakt dat mogelijk.
Het wachten is nu op de Tweede Kamer. De Fietsersbond roept de Kamer op eindelijk met de maatregel in te stemmen.
‘Mensen laten hun fiets staan vanwege de snorscooters.’

Meerderheid snorfiets na rijbaan

De meerderheid van de fietsers (86%) wil dat snorscooters van het fietspad verbannen wordt.
Dit blijkt uit een door de Rijksoverheid georganiseerde internetconsultatie over snorscooters.
Het is niet verwonderlijk dat fietsen onveilig wordt door snorscooters.
Inmiddels rijdt 87 % van de snorscooters te hard (gemiddeld 32 km per uur), zo blijkt uit het laatste onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren. Dat leidt volgens de minister tot gevaarlijke situaties.
Vooral voor ‘jonge kinderen op de fiets (met weinig ervaring in het verkeer), die tot wel 3 keer langzamer rijden.
Het snelheidsverschil op de fietspaden is dus aanzienlijk’.

Volgens de minister kunnen de snorscooters – onder voorwaarden – naar de rijbaan. Het wachten is nu op instemming van de Tweede Kamer.

Petitie

Er is geen tijd te verliezen, vindt de Fietsersbond.
‘We krijgen signalen dat fietsers hun fiets laten staan omdat ze het niet meer veilig vinden met al die snorfietsers op de vaak smalle fietspaden’, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Om hun ondersteuning aan de maatregel van de minister kracht bij te zetten bieden de actiegroep Geef het Fietspad terug en de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond morgen petities aan in de Tweede Kamer.

Gevaarlijk

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek naar snorscooterongelukken gedaan.
Driekwart van de onderzochte ongevallen vonden plaats op kruispunten en zouden niet plaatsgevonden hebben wanneer scooters op de rijbaan zouden hebben gereden.
Een verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan zou tot minder slachtoffers leiden.
Om dit mogelijk te maken moet de Tweede Kamer instemmen met het voorstel van de minister.
Op de langere termijn kan er gekeken worden naar 30 km/u als standaard binnen de bebouwde kom om de wegen voor iedereen veiliger te maken.
Ook opheffing van de categorie snorfiets is dan een mogelijkheid.