Eenheden voor stroom, spanning en weerstand.

eenheden voor stroom, spanning en weerstand

Leestijd

2 minuten.

Gemiddeld genomen tijd dat iemand dit artikel leest.

Kosten

€ 0,-

Dit zijn ongeveer de kosten dat wij hebben betaald.

Gereedschap

Geen

Niveau

1/5

Dit is een richtlijn aan de moeilijkheid van de klus.

Bij elektriciteit heb je te maken met drie grootheden. stroom, spanning en weerstand.
Elke grootheid wordt gemeten in bepaalde eenheden.

Eenheden voor stroom, spanning en weerstand.

 

Elektriciteitsgrootheden en hun Eenheden

In de wereld van elektriciteit spelen drie fundamentele grootheden een cruciale rol. Stroom (A), Spanning (V) en Weerstand (Ω). Elke grootheid heeft specifieke eenheden voor meting. Die nauwkeurig zijn vastgelegd.

Stroom – Ampère (A)

De grootheid stroom, aangeduid met het symbool “I,” wordt gemeten in ampère (A). Een stroom van 1 ampère vertegenwoordigt de passage van 6,28 x 10^18 elektronen door een bepaald punt in een geleider gedurende één seconde. Dit meeteenheid is essentieel om de intensiteit van de elektrische stroom te beschrijven.

Spanning – Volt (V)

Spanning, aangeduid met het symbool “U,” wordt gemeten in volt (V). Dit betekent dat wanneer een elektrische geleider met een weerstand van 1 ohm wordt doorkruist door een stroom van 1 ampère gedurende 1 seconde, er een spanning van 1 volt ontstaat. Ontstaat er een spanning van 1 volt. Voltage is cruciaal om de elektrische potentiaal tussen punten in een circuit te beschrijven.

Weerstand – Ohm (Ω)

De grootheid weerstand, aangeduid met het symbool “R,” wordt gemeten in ohm (Ω). Een kwikdraad met een specifieke lengte (1063 mm) en dwarsdoorsnede (1 mm^2) vertoont een weerstand van 1 ohm bij een temperatuur van 0 °C. Weerstand is van essentieel belang om te begrijpen hoe materialen de elektrische stroom belemmeren. En hoe ze elektrische energie omzetten in warmte.

De Wet van Ohm

De beroemde Wet van Ohm vat de relatie tussen stroom, spanning en weerstand samen. Deze wet stelt dat de stroom (I) door een geleider evenredig is met de aangelegde spanning (U) en omgekeerd evenredig met de weerstand (R) van die geleider. Vaak wordt de wet van Ohm uitgedrukt in de vorm van U = I x R, en deze wet legt de basis voor het begrijpen en berekenen van elektrische circuits.

Deze elektrische grootheden en hun eenheden spelen een cruciale rol in de elektrotechniek en vormen de basis voor het ontwerpen en analyseren van elektrische systemen en circuits. Het begrijpen van deze concepten is van vitaal belang voor een breed scala aan toepassingen. Van eenvoudige huishoudelijke apparaten tot geavanceerde elektronische technologieën.