Vlechten van het wiel.

Het vlechten van het wiel.

Het vlechten van het wiel.Let bij het vlechten van het wiel op de volgende punten:

 • Laat de spaken bij het ventiel uit elkaar wijzen zodat er ruimte is om het ventiel op te pompen.
 • Laat de spaken bij de losse penverbinding van een aluminium velg naar elkaar toe wijzen zodat de spaken op deze plek de velg goed bij elkaar trekken. Omdat de penverbinding altijd tegenover het ventielgat zit., gaat dit automatisch goed als de spaken bij het ventiel uit elkaar wijzen.
 • Steek de zwaarst belaste spaken van binnen naar buiten door de flens. De spaken komen dan met de binnenkant strak tegen de naafflens te liggen waardoor de bocht minder zwaar belast wordt. De spaken die boven in het wiel naar voren wijzen worden bij het remmen met een naafrem belast. De spaken die boven in het wiel naar achteren wijzen worden door de aandrijving belast. Bij het achterwiel worden de spaken zwaarder belast door de aandrijving dan de remnaaf. De spaken in het achterwiel worden het zwaarst belast bij het gebruik van een lichte overbrenging (bergverzet) en wanneer de fietser met grote kracht op de pedalen wegfiets of een zware helling op fietst. De spaken in een radiaal gespaakt voorwiel moeten van binnen naar buiten door de flens gestoken worden. De spaken liggen dan allemaal strak tegen de naafflens.
 • Het vlechten van het wiel.Steek de spaak die van binnen naar buiten door de naaf wordt gestoken onder de laatste spaak langs die hij kruist. Hierdoor komen deze spaken strak tegen elkaar te liggen. Ze geven daardoor krachten aan elkaar door, waardoor de belasting op het wiel beter over de spaken verdeeld wordt. Het achter langs halen van de spaak heet vlechten. Bij machinaal gespaakte wielen gebeurt dit niet. Machinaal gespaakte wielen zijn alleen maar geregen.
 • De aandrijfkrachten en remkrachten van een naafrem worden het beste overgedragen als de spaken in het eerste spaakgat en derde spaakgat bijna in elkaars verlengde liggen. Bij een 36-spaaks wiel is dit het 1 over 4 spaakpatroon. Let er op dat de kruisende spaken de spaakkop van de spaken die van buiten naar binnen gestoken worden niet raken. Als dit gebeurt moet er 1 over 3 gespaakt worden.
 • Gebruik messing tussenleg ringetjes als het spaakgat 0,3 groter is dan de spaakdiameter. Monteer de messing tussenleg ringetjes tussen de spaakkop en naafflens.
 • Breng een druppeltje olie aan in de spaaknippel waardoor de wrijving tussen de schroefdraad en nippel tijdens het spannen van het wiel niet te hoog wordt. Bij een te hoge wrijving in de schroefdraad tussen nippel en spaak kan de spaaknippel beschadigen bij het aandraaien en is aan de weerstand van de spakenspanner tijdens het aandraaien niet goed de spaakspanning te voelen.
 • Het vlechten van het wiel.Nadat het gewenste spaakpatroon, de juiste velg, de juiste spaken met goede lengte, de spaaknippels en naaf bij elkaar gezocht zijn kan het wiel gevlochten worden. Het vlechten van een 1 over 4 wiel met 36 spaken bestaat uit vier fasen waarbij 4 schermen van 9 spaken aangebracht worden.

Het vlechten omvat de volgende handelingen:

 • Steek de eerste spaak van buiten naar binnen door de flens en maak deze vast in het nippelgat bij het ventiel. Let op de juiste hoek van het nippelgat. Draai de nippel zover aan dat er nog ongeveer 1 mm draad overblijft. Dit moet bij alle spaken gedaan worden. Hiermee wordt er voor gezorgd dat alle spaken vrijwel dezelfde spanning hebben nat het invlechten.
 • De spaak wordt van buiten naar binnen gestoken omdat dat nu nog makkelijk kan. De 18 spaken die gevlochten worden kunnen alleen van binnen naar buiten aangebracht worden. Als het een achterwiel is, moet de eerste spaak achter het ventiel aangebracht worden als het ventiel naar boven wijst

 

Het vlechten van het wiel.Bij een linkse velg moet dus rechts begonnen worden met de spaken aanbrengen. Bij een rechtse velg links. Als het een voorwiel met trommelrem is, moet de eerste spaak vaak achter het ventiel aangebracht worden.

Bij het vastleggen van het kruis worden de buitenste spaken dan de zwaarst belaste spaken.

 • Breng de volgende 8 spaken aan.

Sla bij de flens steeds een gat over, bij de velg 3 gaten. Steek vanaf het ventiel geteld de spaken door spaakgat nr. 5, 9, 13, 17, 21, 29 en 33.

   • Steek de tiende spaak aan de andere kant van de flens van buiten naar binnen door spaakgat nr. 2 en draai deze vast in nippelgat nr. 2 (het nippelgat naast het eerste nippelgat vanaf het ventiel geteld).

Steek de volgende 8 spaken door spaakgat nr. 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 en 34 in en draai ze vast in nippelgat nr. 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, en 34Draai de naaf nu zo dat de spaken goed strak staan. De spaken staan dan bijna haaks op de naaf.
Het vlechten van het wiel.Draai de eerste spaak van het ventielgat af. Hierdoor komt ruimte bij het ventiel vrij zodat deze nog makkelijk op te pompen is.

 

   Steek de eerste spaak waarmee het kruis wordt vastgelegd door spaakgat nr. 3 en draai deze vast in nippelgat nr. 19.

 

   Deze spaak passeert hierbij 4 spaken, vandaar dat dit spaakpatroon 1 over 4 heet.

 

  Steek om het wiel extra sterkte te geven de spaak onder de laatste spaak die het kruist. De spaken uit spaakgat nr. 1 en nr. 3 liggen nu in elkaars verlengde.Steek de volgende 8 spaken door spaakgat nr. 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, en draai ze vast in nippelgat nr. 23, 27, 31, 35, 3, 7, 11 en 15.Steek de laatste negen spaken door spaakgat nr. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 en draai ze vast in nippelgat 20, 24, 28, 32, 36, 4, 8, 12 en 16 (niet afgebeeld).

Het vlechten van het wiel.Het vlechten van een 1 over 3 wiel of 1 over 2 wiel gaat eigenlijk hetzelfde. Bij 1 over 3 wordt de spaak die door spaakgat nr. 3 wordt gestoken, niet vastgedraaid in nippelgat nr. 19 maar in nr. 15

De hoek tussen de spaken is bij 1 over 3 dan ook minder scherp. Bij 1 over 2 wordt de spaak vanaf spaakgat nr. 3 vastgedraaid in nippelgat nr. 11

Bij wielen met 28, 32, 40 of 44 spaken worden respectievelijk 4 schermen van 7, 8, 10 of 11 spaken aangebracht. Om een vergelijkbaar patroon te krijgen als bij een 36-spaaks wiel 1 over 4, moet de spaak bij een 28-spaaks wiel van het derde spaakgat in nippelgat nr. 15 vastgedraaid worden. De spaak kruist dan slechts drie spaken. De spaak die het kruis vastlegt bij een 44-spaaks wiel wordt in flensgat nr. 3 en in nippelgat 23 gestoken. De spaak kruist hierbij 5 spaken. De stand van de spaken is vergelijkbaar met 1 over 4 bij een 36- spaaks wiel.

Het vlechten van een radiaal spaakpatroon kan eenvoudig door eerst de 18 spaken aan een kant aan te brengen en vervolgens de 18 spaken aan de andere kant. De spaken kunnen van buiten naar binnen gestoken worden. Dit geeft een mooi uiterlijk maar is constructief niet zo goed omdat de spaken bij de kop niet de naafflens aanliggen. De spaken moeten van binnen naar buiten gestoken worden voor iets meer zijdelingse stijfheid en een beter aanligging van de spaak tegen de naafflens.

Het vlechten van het wiel.Wielen met trommelremmen hebben soms een hoge en lage flens. Omdat het niet mogelijk is de spaken door de lage flens te rijgen is de bevestiging van de spaken aan de lage flenskant anders. De lage flens is voorzien van een lis. De spaken worden eerst met een spaaknippel vastgemaakt en vervolgens met de kop door de lis gestoken en vastgezet. Het rijgen van een wiel met trommelrem met hoge en lage flens gaat als volgt.

 • Breng de eerste negen spaken aan in de hoge flens en de velg. Let er op dat goed begonnen wordt bij de velg.
 • Breng de tiende spaak aan dezelfde zijde in het derde flensgat en steek de spaak in nippelgat nr. 11 (bij velgmaat 559) als het spaakpatroon aan deze zijde 1 over 2 is of in nippelgat nr. 15 (bij velgmaat 622) als het spaakpatroon 1 over 3 is.
 • Breng de volgende 8 spaken aan deze kant aan.
 • Draai de nippels zover op de spaak dat er nog net een draadgang te zien is.
 • Draai het wiel om en leg het plat zodat de naaf aan de spaken hangt.
 • Breng de 9 binnenspaken aan. Begin bij flensgat nr. 2 en nippelgat nr. 2. Omdat de spaken pas goed in de lis blijven zitten als ze op spanning staan moeten ze even klemgezet worden door bijvoorbeeld een oud ventielslangetje tussen de spaak en lis te steken.
 • Breng de laatste 8 spaken aan.
  Het vlechten van het wiel.

One thought on “Vlechten van het wiel.

 • “Bij een linkse velg” zegt u. Wat is een linkse velg?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: