Dag 2 maart 2017

The Bicycle in the election.

D66 and GroenLinks have in their election the most attention for cyclists. This is evident from a comparison program of the Fietsersbond. The two sides highlight the key benefits of cycling for better accessibility, quality of life and health, and…

De Fiets in de verkiezingsprogramma’s

D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht voor fietsers. Dat blijkt uit een programmavergelijking van de Fietsersbond. De twee partijen hebben aandacht voor de belangrijkste voordelen van de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid en…