De Fiets in de verkiezingsprogramma’s

D66 en GroenLinks hebben in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht voor fietsers. Dat blijkt uit een programmavergelijking van de Fietsersbond. De twee partijen hebben aandacht voor de belangrijkste voordelen van de fiets voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en gezondheid en zijn duidelijk over de benodigde maatregelen.

Ook de ChristenUnie, de Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren scoren bovengemiddeld in de programmavergelijking van de Fietsersbond. Hun programma’s noemen verschillende voordelen van de fiets en maatregelen om de positie te versterken.

Meer aandacht
Uit de inmiddels traditionele programmavergelijking blijkt dat de Nederlandse politieke partijen steeds meer aandacht geven aan de fiets. Directeur Saskia Kluit van de Fietsersbond is hier tevreden over. “De fiets wordt in bijna alle programma’s genoemd, van links tot rechts.
Dat is een zeer goede ontwikkeling. Nu komt het erop aan dat de partijen deze aandacht vasthouden en ook in beleid om gaan zetten.”

Voor een uitgebreider bericht hierover : Fietsersbond