Detector meldt ook carbon fietsen.

Carbon fietsDe Carbon fiets wordt vaak niet gedetecteerd door verkeerslussen.

Tegenwoordig worden fietsframes steeds vaker vervaardigd uit carbon.
Deze frames worden niet gedetecteerd door de traditionele detectielussen.
Het gevolg is dat verkeerslichten niet automatisch op groen springen als een fietser, met carbon frame, nadert.
Ook het tellen van fietsers, bijvoorbeeld om de intensiteit van een fietsroute te bepalen, wordt hierdoor minder nauwkeurig.
Siemens zegt daar een oplossing voor te hebben gevonden.

De nieuwe WiMag Cycle Detection detector signaleert fietsen op basis van microwave radartechnologie.

In het wegdek wordt een van een batterij voorziene draadloze sensor gemonteerd, die de waarden via een access point doorstuurt naar de verkeersregelinstallatie.
Het is daarbij niet nodig dat een fiets direct over de sensor rijdt. De detector kan fietsen en bromfietsen onderscheiden.

Het systeem wordt al jaren toegepast voor de detectie van voertuigen.
De nieuwe variant voor fietsdetectie is sinds kort in gebruik in het Verenigd Koninkrijk.
Volgens Siemens kan het systeem ook in ons land in bepaalde situaties een alternatief voor detectielussen zijn.
Bijvoorbeeld als detectie ver van een verkeersregelinstallatie moet plaatshebben of als men het wegdek niet wil beschadigen door het infrezen van detectielussen.

De Siemens detectoren worden met epoxyhars vastgezet in een in het wegdek geboord gat.