Kamer maakt scooter naar de rijbaan mogelijk.

fietsersbondGemeenten mogen binnenkort lokaal besluiten dat snorscooters met helmplicht van het fietspad naar de rijbaan moeten. De Tweede Kamer heeft een motie die opriep tot meer onderzoek naar de gevolgen daarvan verworpen. De Fietsersbond is verheugd over deze mogelijkheid. Directeur Saskia Kluit noemt het “een overwinning voor de fietsers”.

Snelheid
Snorfietsen mogen officieel maar 25 km per uur, maar er is bijna geen snorfietser die zich aan die snelheid houdt. Fietsers hebben veel last van de snelle en brede scooters op het fietspad en dus is de Fietsersbond opgetogen. Saskia Kluit meent dat fietsers straks weer opgelucht kunnen ademhalen. “Overlast van snorscooters is een van de grootste ergernissen voor fietsers. Ze maken het fietspad onveilig en zorgen voor extreem veel luchtvervuiling. We zijn erg blij dat de Kamer hier nu iets aan doet.”

Snel beginnen
Amsterdam wil als eerste gemeente snorfietsen van het fietspad halen, en krijgt daar nu de ruimte voor. De Fietsersbond hoopt dat de minister haast maakt met het wijzigen van de verkeersregels en Amsterdam zo snel mogelijk aan de slag gaat met de proef.

De Fietsersbond verwacht dat meer gemeenten die overlast ervaren het voorbeeld van de hoofdstad volgen. Kluit: “De overlast is in meer steden groot, dus uiteindelijk willen we dat ook daar de fietspaden binnen de bebouwde kom snorscootervrij worden. Dit zal wat tijd kosten, omdat alle proeven natuurlijk goed moeten worden gemonitord, maar dat blijft ons doel. Gemeenten die aan de slag willen kunnen dat nu gelukkig.”