Stichting FietsParKeur gaat verder kijken dan het rek

fietsparkeurDe Stichting FietsParKeur is verantwoordelijk voor het certificeren van fietsparkeersystemen. Met ingang van 1 juni 2016 zal de Stichting haar werkzaamheden verbreden. Naast het beoordelen van de fietsenrekken zal de Stichting FietsParKeur ook adviseren over de implementatie van deze systemen.

Uit een onderzoek onder gemeenten bleek dat veel ambtenaren behoefte hebben aan advies om de kwaliteit van het fietsparkeren te verbeteren, aldus de Stichting FietsParkeur. Door het succes van de fiets en de toename van verschillende soorten fietsen is er sprake van een druk van geparkeerde fietsen op de openbare ruimte. Naast een goed rek zijn onder meer zaken als toegankelijkheid, inrichting van de locatie, bewegwijzering en gebruiksgemak van belang. De aandacht verschuift van rek naar systeem en naar advies op maat. De Stichting FietsParKeur wil aan die wens tegemoetkomen door ook hier normen en adviezen voor op te stellen.

In het bijzonder zal de Stichting adviseurs certificeren die adviseren over fietsparkeervoorzieningen in gebouwen en openbare ruimte. Daarnaast dringt de Stichting aan op het aan de voorkant regelen van het fietsparkeren bij gebiedsontwikkeling door gemeenten en opdrachtgevers; de nieuwe Omgevingswet biedt daartoe volop kansen.