Baten van de fiets in Nederland meer dan 77 miljard euro

overview_dutch_ecfDe European Cyclists’ Federation presenteert dinsdag 6 december het rapport “Economic Benefits of Cycling” waarin de financiële en maatschappelijk waarde van de fiets in de Europa wordt berekend.
Het rapport toont aan dat de voordelen van fietsen veel verder gaan dan mobiliteit of het klimaat.
De fiets heeft een potentieel op gebieden waarin de nationale overheden binnen Europa een belangrijke rol spelen.
Groei en werkgelegenheid, volksgezondheid, industrieel beleid en de sociale integratie zijn domein waarin de fiets een grote economische waarde heeft.

Om de fietst prominent op de agenda te zetten in Europa laat de ECF zien dat zelfs in de landen waarin het fietsaandeel laag is de voordelen enorm zijn. De Fietsersbond steunt de Europese koepel ECF in het streven om fietsen hoger op de agenda van de EU te krijgen. Het onderzoek laat zien dat de baten van het fietsen in Nederland meer dan 77 miljard euro bedragen. De uitgaven aan fietsen van de gezamenlijke overheden in Nederland bedragen ongeveer een half miljard euro per jaar. De Fietsersbond pleit daarom rond de Tweede-Kamerverkiezingen voor een forse extra investering in het fietsen in de volgende kabinetsperiode, in het bijzonder voor stedelijke bereikbaarheid, stationsstallingen en snelfietsroutes.

De economische voordelen

  • Het economische voordeel van fietsen in Europa is meer dan 500 miljard euro per jaar. Dit is €1000 per hoofd van de bevolking in Europa.
  • Meer fietsen betekent meer economische voordelen: landen met een hoog modaal aandeel profiteren het meest. Het potentieel van de fiets is enorm. Momenteel beslaat de fiets binnen Europa een aandeel van 8% van het totale vervoer
  • De grootste voordelen zien we in de volksgezondheid. Door te fietsen wordt er meer dan 190 miljard euro aan belastinggeld bespaard.
  • Fietsen is niet alleen goed voor onze samenleving, maar heeft ook vele financiële voordelen! Fietsen biedt een aantal maatschappelijke voordelen, zoals eenvoudigere integratie van vluchtelingen, toegang tot mobiliteit en een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt die een geschatte waarde hebben van 60 miljard euro per jaar.