Fiets Telweek 2016

fiets telweekThe Fiets (bicycle) Telweek (counting week) is an initiative of the Fietsersbond, Keypoint, NHTV, Beaumont Communication & Management and Mobidot, commissioned by the Ministry of Infrastructure and the Environment, Province of Noord Brabant, Gelderland, Province Overijssel , Province of Groningen, City of Groningen, Province of Drenthe , Province of Noord Holland, City of Amsterdam, Amsterdam City Region, the Province of Zuid Holland and the Metropolitan Region Rotterdam-the Hague, city of Utrecht, Amersfoort municipality and province of Flevoland. The research is aimed as much as possible to map cycling movements – in order to understand the national cycling behavior and to develop and improve the cycling infrastructure cycling policy.

The Netherlands is a bicycle country par excellence, with more bicycles than people. That’s positive because cycling is indeed fast, sustainable and healthy. The increase in the number of cyclists in traffic also leads to bottlenecks. To date we do not have enough insight into our cycling behavior for the development of an optimal cycle network and bicycle policy. The fiets (bicycle) Telweek (counting week) changes all that.

The Fietstel app records a week long cycling behavior of participants in the Netherlands. In order to map the routes they cycle, how long they do it and where are major delays. The national government, provinces, regions and municipalities that are connected get after the Fiets Telweek (counting week) disposal of the resulting cycle data (anonymously). They can take action with new insights into the use of their bicycle network to improve local cycling and make cycling more comfortable and safer. Examining cycling behavior in this manner and scale is unique in the world.

Do you cycle with us?
The more cyclists participate, the more valuable information is collected. So everyone in the Netherlands is prompted to sign up. This can be done by downloading the Fietstel app on a smartphone (Google Play Store (Android) or iTunes Appstore (Apple iOS)). And make friends attentive to do so. On September 19 the app starts automatically measure the personal cycling behavior. The study takes a week. To count – and in addition to the chance to win a brand new design Veloretti bike – participants in that week only have to cycle with location services on!

Fiets Telweek 2016

fiets telweekDe Nationale Fiets Telweek organiseert in de derde week van september het grote nationale fietsonderzoek. Door middel van een innovatieve onderzoeksapp wordt het dagelijkse fietsgedrag van de deelnemers één week lang in kaart gebracht. De vergaarde data wordt gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om ons fietsnetwerk te verbeteren. Om goed zicht te hebben op de huidige uitdagingen in het fietsverkeer, roepen we zoveel mogelijk mensen op om mee te doen door vanaf vandaag de gratis app te downloaden. Op 19 september start de app automatisch met meten (mits de gps aanstaat).

Nederland is een fietsland bij uitstek, met meer fietsen dan inwoners. Dat is positief, want fietsen is immers snel, duurzaam en gezond. De toename van het aantal fietsers leidt in het verkeer echter ook tot knelpunten. Tot op heden hebben we onvoldoende inzichten in ons fietsgedrag voor het ontwikkelen van een optimaal fietsnetwerk én fietsbeleid. De Fiets Telweek brengt daar verandering in.

De Fietstel-app registreert één week lang het fietsgedrag van deelnemers in Nederland, om in kaart te brengen welke routes zij fietsen, hoe lang zij erover doen en waar grote vertragingen zijn. Het rijk, de provincies, regio’s en gemeenten die zijn aangesloten krijgen na afloop van de Fiets Telweek beschikking over de verkregen fietsdata (geanonimiseerd). Met nieuwe inzichten in het gebruik van hun fietsnetwerk kunnen ze acties ondernemen om het plaatselijke fietsverkeer te verbeteren en het fietsen – zowel binnen als buiten steden – prettiger en veiliger te maken. Het onderzoeken van fietsgedrag op deze wijze en schaal is uniek in de wereld.

Inzichten verrijken na een geslaagde 2015 editie
Fiets Telweek 2015 was met 50.964 deelnemers een groot succes en leidde al tot de eerste verbeteringen. Zo ontstond een veel beter beeld van plekken waar zogenaamde fietsfiles ontstaan, waarna bijvoorbeeld verkeerslichten anders zijn afgesteld om fietsers vaker groen licht geven. Dit jaar hoopt de Fiets Telweek het onderzoek op een nog grotere schaal uit te kunnen voeren. Door de onderzoeksresultaten van dit jaar te vergelijken met vorig jaar ontstaat beter inzicht in het effect van deze investeringen op het fietsgedrag. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan fietsnetwerken buiten steden door middel van een actie – specifiek gericht op middelbare scholieren.

Fiets je mee?
Meten is weten én verbeteren. Hoe meer fietsers meedoen, hoe meer waardevolle informatie er wordt verzameld. Daarom wordt heel Nederland gevraagd om zich aan te melden. Dit kan door de Fietstel-app op een smartphone te downloaden (Google Play Store (Android) of iTunes Appstore (Apple iOS)) en vrienden erop attent te maken om dit ook te doen. Op 19 september begint de app het persoonlijke fietsgedrag automatisch te meten. Het onderzoek duurt een week. Om mee te tellen – en bovendien kans te maken op een gloednieuwe Veloretti designfiets – hoeven deelnemers in die week alleen met locatievoorzieningen aan op de fiets te stappen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: