Meerderheid wil 30 km/u als nieuwe snelheidsnorm in dorp en stad.

Meerderheid wil 30 km/u als nieuwe snelheidsnorm in dorp en stad.

In de komende raadsperiode kunnen veel gemeenten een stuk fietsvriendelijker worden. Uit een enquête onder ruim 1100 (kandidaat) gemeenteraadsleden door de Fietsersbond blijkt. Dat raadsleden positief zijn over de snelheidsnorm. Dat ze maatregelen omarmen die ten goede komen aan fietsers. De Fietsersbond-campagne ‘30 is het nieuwe 50’. (waarin gepleit wordt om op meer wegen de maximumsnelheid te verlagen van 50 naar 30 km/u) Wordt door 61% onderschreven. 25% van de ondervraagden is het deels eens met deze campagne, slechts 14% is het oneens.

De nieuwe raadsleden zijn in grote meerderheid voor beter fietsbeleid. “Fietsen wordt niet meer als iets vanzelfsprekends gezien. Maar als een belangrijk thema waar in geïnvesteerd moet worden”, aldus Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.

Nieuwe snelfietsroutes en fietsbeleidsplannen met nieuwe snelheidsnorm

87% is voorstander van de aanleg van nieuwe snelfietsroutes tussen woon- en werklocaties. 92% wil dat er een gemeentelijk fietsbeleidsplan komt. Met concrete (infrastructurele) maatregelen en een meerjarenplanning. Zeven op de tien respondenten wil bovendien dat daar een apart gemeentelijk fietsbudget voor beschikbaar gesteld wordt. Zodat fietsmaatregelen niet meer om voorrang hoeven te strijden met auto- en OV-maatregelen. Opnieuw 92% van de respondenten ziet fietsbeleid bovendien als meer dan alleen onderdeel van het verkeersbeleid. Maar zeker ook als belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld het klimaat- en het gezondheidsbeleid.

Veel meer actieve mobiliteit dan gedacht

Het antwoord op de vraag hoe inwoners zich binnen de gemeente verplaatsen levert overigens een flink ander beeld op dan de werkelijkheid: lopen en fietsen wordt sterk lager ingeschat (-21%) en de inactieve mobiliteit (auto, OV, scooter e.d.) navenant hoger; het OV-gebruik wordt zelfs 5,5 keer hoger ingeschat dan het eigenlijk is.

52% vindt dat de snorscooter van het fietspad af moet (28% deels en 17% niet), een zelfde percentage wil dat de gemeente meer doet aan fietsdiefstalpreventie. Slechts één op de zes respondenten is van mening dat de speedpedelec op het fietspad thuishoort, terwijl 51% daar op tegen is.

Niet alle fietsthema’s worden even massaal ondersteund. Slechts 30% van de respondenten is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van fietslessen aan scholieren, nieuwkomers en senioren, een beeld dat onlangs bevestigd werd door een onderzoek van de provincie Utrecht.

Fietscoalitie

In veel gemeenten worden momenteel de coalitieonderhandelingen gevoerd. Volgens de Fietsersbond is het nu tijd voor actie. “Maak afspraken over een ambitieus fietsbeleid met meer 30-wegen, investeer in snelfietsroutes, regel een eigen gemeentelijk fietsbudget en leg deze vast in het coalitieakkoord. Het is nu tijd om de voornemens uit de campagnetijd om te zetten in daden en een fietscoalitie te vormen!” aldus Saskia Kluit. De lokale afdelingen van de Fietsersbond hebben de partijen gevraagd ook lokale knelpunten prioriteit te geven en aangeboden om als overlegpartner te fungeren.