D66 en GroenLinks beste fietspartijen in de provincies

D66 en GroenLinks beste fietspartijen in de provincies

D66 en GroenLinks besteden in hun provinciale programma’s de meeste aandacht aan de fiets, gevolgd door de ChristenUnie. Per provincie zijn er grote verschillen in de best scorende partijen. De PVV, Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS laten de fiets vrijwel links liggen. Dit blijkt uit de vergelijking van de provinciale verkiezingsprogramma’s door de Fietsersbond.
Uit de inventarisatie blijkt dat er op provinciaal niveau veel aandacht is voor de verbetering van het fietsnetwerk, zowel voor de dagelijkse fietser als voor recreatief fietsen. De aanleg van snelfietsroutes wordt het meest genoemd, mede door de opkomst van de elektrische fiets en de speedpedelec. Er is ook veel aandacht voor verkeersveiligheid en specifiek voor fietsveiligheid. Verder pleiten veel partijen voor uitbreiding van fietsparkeerplekken bij ov-knooppunten, goede fietsbereikbaarheid van ov-haltes en beschikbaarheid van deelfietsen bij stations en haltes.
Opmerkelijk is dat een concrete doelstelling om te komen tot een hoger fietsaandeel en een voorstel voor een concreet fietsbudget slechts in enkele programma’s wordt voorgesteld. Dat is extra opvallend, omdat de provincies zich in het kader van de Fietsagenda van de Tour de Force hebben uitgesproken voor 20% meer fietskilometers in 2027.

Beste programma’s D66 en GroenLinks

Verreweg de beste programma’s zijn die van de ChristenUnie in Noord-Holland en GroenLinks in Gelderland. Deze programma’s verdienen het etiket uitstekend. Goed zijn de programma’s van de ChristenUnie in Overijssel ; D66 in Gelderland, Zuid-Holland en Groningen; GroenLinks in Utrecht en Overijssel en de PvdA in Overijssel.
Van alle provincies scoren de programma’s in Gelderland, Overijssel en Utrecht het hoogst en die in Drenthe, Zeeland en Limburg (vaak beschouwd als recreatieve fietsprovincies bij uitstek) het laagst.
Het beeld wisselt verder sterk per provincie. De ChristenUnie eindigt bovenaan in Flevoland, Noord-Holland en Zeeland . D66 wint in Groningen, Drenthe, Zuid-Holland en Limburg. GroenLinks scoort het beste in Gelderland, Utrecht en Brabant. In Fryslân delen D66 en GrienLinks de koppositie. In Overijssel wint de PvdA.

Belangrijke rol

Hoewel het meeste fietsbeleid door gemeenten gemaakt wordt, zijn de provinciale verkiezingen ook erg belangrijk voor de fietser. “Fietspaden houden niet op bij de gemeentegrens, ” aldus Wim Bot van de Fietsersbond. “Ook de provincie heeft een belangrijke rol in het stimuleren van fietsen, onder meer door het aanleggen van snelfietsroutes, fietsparkeervoorzieningen, verbeteren van de verkeersveiligheid en het bereikbaar houden van het landelijk gebied. Fietsvriendelijke partijen kunnen dan ook een wereld van verschil maken.”
Bot benadrukt dat de Fietsersbond geen stemadvies geeft. “Je maakt je keuze natuurlijk niet alleen op basis van het fietsbeleid, maar het is volgens ons wel een belangrijke factor om rekening mee te houden. Goed fietsbeleid houdt de provincie groen, leefbaar, gezond én bereikbaar. We verwachten dat het fietsgebruik door klimaatmaatregelen fors zal toenemen. Wij roepen de provincies daarom op om aan goede fietsvoorzieningen te werken, conform de door de Fietsersbond opgestelde Fietsvisie 2040.”