Retroflecterende stippen verbeteren geleiding op smal fietspaadje.

reflecterende-StippenVooral in Noord Nederland wordt volop geëxperimenteerd met retroflecterende fietsbelijning. In Hoogezand-Sappemeer wordt het sinds kort ook toegepast op een heel smal fietspaadje.

Eerder al werden in Friesland en Groningen fietspaden voorzien van 30 cm brede retroflecterende kantmarkering, die zorgt voor beter geleiding van de fietsers en helpt bermongevallen te voorkomen. Daarbij is onder meer Luxovit toegepast, een reflecterende steenslag in het asfalt.

Hetzelfde materiaal is nu in de vorm van stippen met een doorsnede van 248 mm aangebracht op een fietspad in Westerbroek (gemeente Hoogezand-Sappemeer). Aanbrengen van lichtmasten was daar geen optie, vanwege de lichtvervuiling en de hoge kosten van aanleg en onderhoud. En voor kantmarkering was gezien de breedte van het pad – variërend van 1 tot 2,50 meter – onvoldoende ruimte.

De stippen liggen hart op hart om de 5 meter en de fietser kan met de eigen fietsverlichting circa 5 stippen vooruit zien.

PolyCiviel, dat de proef uitvoert, voorzag het fietspad verder aan het begin en eind van twee gele driehoeken met daarbinnen een symbool van een ijskristal dat boven 0°C niet zichtbaar is. Wanneer het asfalt of de betonverharding een temperatuur van beneden 0° C bereikt kleurt het ijskristal rood en attendeert het fietsers op mogelijke gladheid. En dat kan nuttig zijn, want de fietsroute zit niet in de strooiroute vanwege de beperkte breedte.

Bron : Verkeersnet