Schade melden, nu ook mobiel.

Mobiel schade melden, ook voor fietsers

schade meldenOok fietsers kunnen vanaf nu makkelijk mobiel ongevallen melden waar ze bij betrokken zijn.
Dat kan met de nieuwe app en mobiele site Mobiel Schade Melden.
Registreren is belangrijk omdat zo beter in kaart kan worden gebracht waar veel ongevallen met fietsers gebeuren.

Op dit moment is het nog zo dat ongevallen vaak alleen geregistreerd worden als fietsers in het ziekenhuis belanden of overlijden bij een ongeval.
Voor automobilisten ligt dit anders omdat er daar vaak sprake is van blikschade.
Martijn van Es van de Fietsersbond roept fietsers op om alle ongevallen te melden, ook als er niet of nauwelijks schade of letsel is.
“Zeker bij eenzijdige ongevallen komen fietsers er soms met wat blauwe plekken en een verbogen trapper vanaf.
We fietsen dan gewoon door, maar een volgende keer kan iemand op die plek veel ernstiger ten val komen.
Als iedereen dit soort ongevallen meldt, dan kunnen overheden gevaarlijke plekken hopelijk eerder aanpakken.”

Vragen

Mobiel Schade Melden is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, politie en verkeerskundig ict-bedrijf VIA.
De Fietsersbond participeert in het project.
In de app kunnen mensen door een paar vragen te beantwoorden duidelijk een ongeval met eventuele schade melden.
De melding kan dan eenvoudig worden doorgestuurd naar een verzekeraar.
Als er geen verzekeraar is, dan worden de gegevens alleen anoniem gebruikt door gemeenten en andere wegbeheerders.

Naast de genoemde partijen wordt Mobiel Schade Melden ondersteund door Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, de ANWB, TeamAlert, Blijf Veilig Mobiel, Unie van Waterschappen en Veilig Verkeer Nederland.

Voor meer informatie kijkt u op https://www.mobielschademelden.nl/.