Fietssnelweg verdient zich dubbel en dwars terug.

fietssnelwegEén euro investeren in een fietssnelweg levert minimaal het dubbele aan gezondheidswinst op, in de praktijk zelfs nog meer.

Dat is de uitkomst van een modelstudie van onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), gepubliceerd in de Journal of Transport & Health.

Ze onderzochten wat het rendement is van nieuwe Vlaamse fietssnelwegen tussen Antwerpen-Mechelen en Leuven-Brussel.

Ze ontwikkelden een rekenmodel waarmee de kosten van de infrastructuur (tussen de 300.000 en 800.000 euro per kilometer), kunnen worden afgezet tegen de opbrengst in termen van gezondheidswinst (als 600 tot 4000 fietsers per dag gebruik maken van de routes).

Voor de gezondheidswinst werd gekeken naar de kosten van aandoeningen gerelateerd aan luchtverontreiniging en verkeersongevallen en de positieve gevolgen die lichaamsbeweging heeft op ziekten als kanker, diabetes, enzovoort). Ook biedt het model de mogelijkheid de kosten als gevolg van CO2-emissies, congestie en geluidhinder meer te nemen in de berekening.

De algemene conclusie van toepassing van het model op de twee Vlaamse fietssnelwegen is dat de gezondheidswinst in geld uitgedrukt in het ongunstigste scenario minimaal het dubbele oplevert van de investeringskosten, zelfs als CO2uitstoot, geluidhinder en congestie nog niet worden meegerekend. Het meest positieve scenario komt zelfs tot een winst van 14 keer het geïnvesteerde bedrag.

Het model (CWICalc) gaat volgens de ontwikkelaars verder dan het model van de WereldGezondheidsOrganisatie. Wel werd het specifiek voor Vlaanderen ontwikkeld, maar het is online beschikbaar.

Bron: verkeersnet