Sofiets past zich automatisch aan.

sofietsEen fiets waarbij het zadel zakt als de fietser afremt waardoor het mogelijk is om met beide voeten aan de grond te komen. De SOFIETS moet ongelukken tijdens opstappen, afstappen en bij lage snelheden voorkomen.
Oudere fietsers hebben een hoger risico op letsel als gevolg van vallen met de fiets dan jongeren. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is het risico op letsel verdubbeld en dit risico neemt verder toe met toenemende leeftijd tot wel acht maal zo hoog. Bij enkelvoudige ongevallen ligt aandeel oudere fietsers van 65 jaar en ouder dat letsel oploopt nog hoger (40%). Een deel van deze ongelukken ontstaat tijdens opstappen, afstappen en tijdens fietsen met lage snelheid. In dergelijke situaties is het behouden van balans op de fiets veel moeilijker dan tijdens fietsen op koerssnelheid.

Onderzoek :

Onderzoek van Roessingh Research and Development heeft aangetoond dat het belangrijk is dat ouderen met beide voeten aan de grond kunnen komen als ze met geringe snelheid fietsen of bij op- en afstappen. Ook hebben ouderen moeite met wegfietsen. Ze slingeren veel en het duurt lang voor ze op stabiele snelheid zijn. Daarnaast is een lage instap noodzakelijk zodat het been gemakkelijk en vlot naar de andere kant van de fiets gebracht kan worden. Factoren die van invloed zijn op balans zijn met behulp van computer fietsmodellen onderzocht door Vera Bulsink, promovendus aan de Universiteit Twente. Zij bestudeerde de meerwaarde van de eigen stabiliteit van de fiets. Het fenomeen dat een fiets niet meteen omvalt als je hem een zet met snelheid geeft. Met behulp van het computermodel kon zij aantonen dat eenvoudige aanpassingen aan het frame en de wielen ervoor zorgen dat de fiets al bij lagere snelheden stabiel is. Ontwerpbureau Indes heeft de kennis van de beide onderzoeksinstituten samengevoegd, wat resulteerde in het ontwerp van SOFIETS.

De fiets.

De fiets heeft een aangepaste vorm van het frame. De twee wat kleinere 24-inch wielen die dicht bij elkaar staan leiden tot een kort en laag frame. De hoek van de stuurpen is steiler dan gebruikelijk. Deze aanpassingen resulteren in een fiets die beter in balans is en makkelijker bestuurbaar is bij lage snelheden dan een gewone fiets. En die stabiel en makkelijk uitwijkt bij hogere snelheden. Verder wordt de zadelhoogte automatisch aangepast aan de fietssituatie. Zo is het mogelijk om met beide voeten aan de grond te komen bij stilstand en lage snelheden (zadel laag). En om comfortabel te kunnen fietsen met gestrekte knieën bij hogere snelheden (zadel hoog). Het zadel gaat automatisch omhoog als de fietser op het zadel zit en kracht zet op de pedalen. Bij gebruik van de remmen en bij fietssnelheden minder dan 8 km/uur zakt het zadel automatisch weer naar beneden. De fiets is voorzien van korte pedalen en een lage frame instap. Hierdoor is het makkelijk om tijdens op- en afstappen de voet tussen het frame door naar de andere kant te plaatsen. Een vloeiende wegrij-hulp geeft ondersteuning bij het wegfietsen waardoor het mogelijk is om bij lage zadelstand met gebogen knieën gemakkelijk weg te fietsen. De motor ondersteunt de fietser tot een comfortabele koerssnelheid van 18 km/uur.