Wageningen laat als eerste speed-pedelecs toe op fietspaden binnen bebouwde kom.

Wageningen laat als eerste speed-pedelecs toe op fietspaden binnen bebouwde kom.

Wageningen is de eerste gemeente die speed pedelecs weer op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom toestaat.
Dit gebeurde na een verkeersbesluit van de provincie Gelderland van afgelopen najaar.
De gemeente en provincie verwachten dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt. Belangrijk is dan wel dat gebruikers hun snelheid aanpassen aan de fietspaden.

Onderzoeken speed pedelecs.

De provincie Gelderland kon zich weliswaar vinden in de afweging waarop de wetswijziging is gebaseerd, maar heeft wel aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan komt. Op basis daarvan heeft de provincie een nieuw verkeersbesluit gemaakt. Dat is afgelopen najaar van kracht geworden.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid concludeerde in diezelfde periode al dat de speedpedelecrijder zich zelfs met helm, niet veilig voelt op de rijbaan.
En dat er vaak een groot deel van de afstand op het fietspad wordt gereden, ook al hoort hij eigenlijk op de rijbaan.

Gelderland heeft gelijk het van kracht worden van het nieuwe verkeersbesluit speed pedelecs toegestaan op enkele van haar fietspaden.
Het eerste waar dit mogelijk was, was de langs de Mansholtlaan (de N781).

Toestemming om binnen de bebouwde op fietspaden met speed pedelecs.

In samenwerking met de Fietsersbond Wageningen is er geïnventariseerd waar speed pedelec-gebruikers toestemming kunnen krijgen om binnen de bebouwde kom fietsen. De fietspaden kunt u nu herkennen aan borden die onder de fietsborden hangen met de tekst ‘speed pedelec toegestaan’.

De Gemeente wil op deze manier een passende keuze geven aan speedpedelec gebruikers.
De omstandigheden kunnen sterk bepalend zijn voor de speed fietsers.
Is het druk op de weg, is er veel wind en hoeveel kracht heeft de fietser nog.

Keuze is aan de fietser.

De fietser behoud dus de keuze. Fietsen op de rijbaan, wanneer het veilig kan. Of fietsen op het fietspad, maar dan wel met aangepaste snelheid, zodat andere weggebruikers er geen nadelen van ondervind,

De provincie is van plan de maatregel te bliven evalueren en de gemeente Wageningen wil daar zo veel mogelijk op aansluiten.