Amsterdam schept meer ruimte voor fietsers

amsterdamDe komende tijd wil Amsterdam met relatief kleine maatregelen de doorstroming van fietsers verbeteren op de drukste kruispunten van de stad. Men werkt aan vergroten van opstelstroken, het anders afstellen van verkeerslichten en het verwijderen van ‘eilandjes’.

In 2014 deed de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar hoe fietsers de drukke kruisingen in de stad gebruiken. Op negen grote Amsterdamse kruispunten werd het gedrag van een kleine twintigduizend fietsers met video en interviews in kaart gebracht. Het onderzoek was er op gericht op hoe fietsers op grote en drukke kruispunten interacteren met het ontwerp, met elkaar en met andere weggebruikers.
Daaruit bleek dat de capaciteit van de meeste onderzochte kruispunten stevig tekort schiet. Hierdoor gaan veel fietsers hun eigen weg. Zij snijden af, gebruiken de stoep, volgen olifantenpaadjes, passen voorrangsregels aan of negeren het rode licht. Ook bleek uit het onderzoek dat er op de meeste kruispunten een groot tekort aan wachtruimte voor de verkeerslichten is. Dit leidt tot veel extra chaos omdat de wachtende fietsers andere routes blokkeren.

Deze en andere bevindingen hebben geleid tot een reeks aanpassingen van kruispunten die de komende tijd zal worden doorgevoerd.

Een aantal verbeteringen voor fietsers is al uitgevoerd, zo is de kruising Stadhouderskade voor het Rijksmuseum anders ingericht en zijn op verschillende kruispunten, zoals Weteringcircuit, Frederiksplein, Ceintuurbaan/Amsteldijk de verkeerslichten fietsvriendelijker afgesteld.

Op andere kruispunten zullen de komende tijd ‘eilandjes’ worden verwijderd of kleiner gemaakt, om zo meer plek te maken voor fietsers. Ook wordt de oversteek voor fietsers op sommige punten verbreed evenals de fietsopstelstroken. Door aanpassing van markeringen en het inkorten van zebrapaden wil men eveneens meer ruimte geven aan de fietsers. Ook een groene fietsgolf moet bij fietsers de vaart erin houden.