Komt P+Fiets eindelijk uit de startblokken?

pfiets-800x455Tot nu toe wil het nog niet echt lukken met het P+Fiets-concept.
Alleen bij Leeuwarden begint het voorzichtig aan te slaan.
Maar er moet nog altijd veel geld bij.
Toch denkt CROW (onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.) dat een bedrijfsmatige exploitatie mogelijk is.

In de publicatie ‘P+Fiets, Snel en slim in de stad’ legt de organisatie uit hoe je dat kunt aanpakken.

Het P+Fiets-concept houdt in dat een automobilist zijn auto aan de rand van de stad neerzet en met de fiets verder gaat.
Op een aantal locaties is in het verleden al geprobeerd zoiets op te zetten, onder meer bij het Olympisch stadion in Amsterdam en bij enkele P+R-voorzieningen rond ’s-Hertogenbosch en Utrecht, als dan niet in combinatie met een OV-fiets. Maar de belangstelling was nooit overweldigend.

Dat geldt ook voor een recenter voorbeeld: Het Veluwefietstransferium bij Harderwijk.
Daar kon men verkeerproblemen vanwege wegwerkzaamheden omzeilen door over te stappen op de fiets.
Tijdens de wegwerkzaamheden waren er circa 150 gebruikers van dit transferium.
Inmiddels zijn er nog 40 gebruikers van over die er onregelmatig gebruik van maken.

Ook de eerste P+Fiets-voorziening bij Leeuwarden kende de nodige – technische – opstartproblemen, maar daar begint het nu aardig te lopen.
Inmiddels is men daar bezig meer voorzieningen te realiseren, gericht op forenzen.
Inmiddels zijn er 72 fietskluizen beschikbaar op vijf locaties.
Ook Maastricht heeft plannen om een aantal P+Fiets-voorzieningen te realiseren, in de toekomst wellicht uit te breiden met een deelfietssysteem waarvan naast forenzen ook andere doelgroepen kunnen profiteren.

In Leeuwarden betalen bedrijven die een kluis op de P+Fiets-voorziening willen reserveren 400 euro per jaar.
Maar de overheid moet daar nog 1100 euro per jaar bijleggen om de exploitatie rond te krijgen.

CROW pleit er dan ook voor een goede businesscase te ontwikkelen voordat men begint aan P+Fiets.
Daar moet uit voortkomen hoeveel een gemeente moet bijleggen – in ieder geval in de opstartfase – om zo’n project van de grond te trekken, wat het tarief zou moeten zijn voor de gebruikers en welke financieringsbronnen nog meer kunnen worden aangeboord.

Daarbij leert de ervaring volgens CROW dat het optimale systeem bestaat uit een netwerk van meerdere (kleinere) P+Fiets-locaties, die pal langs de aanrijroutes liggen op redelijke fietsafstand van de bestemming, liefst nog voordat het stedelijk verkeer vastloopt.

Bron : Crow