Speedpedelec lastig in wettelijke regels te vatten.

speedpedelecSpeedpedelec in Nederland.

In Nederland was vorig jaar 1,2 procent van de verkochte elektrische fietsen een speedpedelec. In Duitsland ligt dit op 2 procent. In totaal werden daar 11000 speedpedelecs verkocht in 2015, evenveel trouwens als er elektrische auto’s verkocht werden. Maar ook in Duitsland worstelt men met de vraag hoe de speedpedelec is in te passen in de wetgeving.

In Nederland zal de speedpedelec – de snelle 45 km/uur fiets – in 2017 wettelijk worden bestempeld als bromfiets. Nu wordt de fiets nog gezien als een snorfiets. In principe betekent dit dat de speedpedelec, net als de bromfiets, in ieder geval binnen de bebouwde kom naar de rijbaan moet verhuizen. En dat de berijder een helm moet dragen en dat er een verzekeringsplaat achterop moet.

Voor de precieze invulling van de wetgeving rond de speedpedelec kijkt men bij het ministerie van IenM onder naar de manier waarop Duitsland regels rond de snelle fiets hanteert. In Duitsland wordt de speedpedelec ingeschaald als ‘Leichtkrafträder’, en dat heeft nogal wat consequenties.

Zo moeten speedpedelecs in Duitsland zijn voorzien van een achteruitkijkspiegel. En de verzekeringsplaat moet bij donker verlicht zijn. Ook moet een speedpedelec zijn uitgerust met een zijstandaard die inklapt bij het wegrijden, net als bij een motorfiets.

Verder mag de eigenaar nauwelijks zelf sleutelen aan een speedpedelec. Want het voertuig moet door de typegoedkeuring en moet ook daarna aan alle voorschriften voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bandenmaten (waarbij een profiel van minimaal 1 mm verplicht is). En je mag er ook niet zomaar een ander zadel of stuur opzetten.

Een groter tandwiel voor monteren mag eveneens niet (een kleinere wel). Ook een kinderzitje achterop is uit den boze. En voor een aanhanger moet je waarschijnlijk weer door de typegoedkeuring heen.
Verder moeten speedpedelecs voorzien zijn van een remlicht en voorop permanente verlichting voeren, ook overdag.

Ook moeten berijders van speedpedelecs er in Duitsland rekening mee houden dat ze bijvoorbeeld eenrichtingstraten niet meer tegen de richting in mogen inrijden, als dat met borden wel is toegestaan voor fietsers, zelf niet met uitgeschakelde motor. Hetzelfde geldt voor landelijke weggetjes waar een verbod geldt voor auto’s, hoewel datg soms met een speciaal “E-Bikes-frei“-bord wordt omzeild.

Om de regels voor de speedpedelec wat minder stringent te maken dan voor de bromfiets, zal men in België waarschijnlijk een extra ‘bromfietsklasse’ toevoegen in de wet, namelijk klasse S-Pedelec. Dat wordt onder meer gedaan om het mogelijk te maken dat de speedpedelec wordt toegestaan op wegen waar de gewone bromfiets niet is toegestaan. In België spreekt men dan over het rijden op bijvoorbeeld jachtpaden, wegen bestemd voor landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers en fietssnelwegen.

Over de manier waarop de speedpedelec in ons land precies in de wet zal worden verankerd, is verder nog niet veel bekend.

Bron : Verkeersnet