Wie wordt de Fietsprofessional van het Jaar?

fietsprofessionalTussen 22 april tot en met 20 mei kunt u kiezen wie van 10 genomineerde fietsprofessionals een jaar lang de titel mag dragen van Fietsprofessional van het jaar. Tijdens het Nationaal Fietsdiner, op woensdag 1 juni in Groningen- onderdeel van het Nationaal Fietscongres op 2 juni-, wordt de Fietsprofessional van het Jaar 2016 bekend gemaakt.

Deze oeuvreprijs is een beloning voor de fietsprofessional die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van fietsgebruik in Nederland. Deze eervolle prijs wordt uitgereikt om, namens de fietssector, waardering uit te spreken voor fietsprofessionals in Nederland. Ook wil de prijs stimuleren dat de fiets in de toekomst een prominente plek behoudt en krijgt als instrument om doelstellingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu te realiseren.

U kiest
Uit de, in samenspraak met de Raad van Advies van het Nationaal Fietscongres, samengestelde longlist kiest u wie een jaar lang deze titel mag dragen. De genomineerden vormen samen een veelkleurig fietsteam van onder meer beleidsmakers, politici, onderzoekers, ondernemers en sporters. Zij hebben allen, ieder vanuit hun eigen positie en rol een belangrijke bijdrage geleverd om tot een goed fietsklimaat te komen.

De volgende 10 genomineerden maken kans op deze eervolle titel:

1) Wethouder Filip van As
Filip van As heeft als wethouder zijn nek uitgestoken en het initiatief genomen voor de Tour de Force. Een initiatief dat de komende jaren zal helpen om kansen te benutten en barrières te slechten en dat zorgt voor een goede afstemming en rolverdeling tussen de verschillende overheidslagen. Als reactie op zijn nominatie geeft Van As nadrukkelijk aan dat niet alleen hij maar een volledig peloton, inclusief tour- en ploegleiders, dit initiatief vorm geeft.

2) Stefan Bendiks
Stefan Bendiks is architect en richt zich in zijn werk veelal op een combinatie van fietsen en stedenbouw. Hij is mede-auteur van ‘Cycle Infrastructure’, een boek waarin hij laat zien dat fietsinfrastructuur en vooral de snelle fietsverbindingen meer kunnen inhouden dan alleen een breed fietspad. Naast de verkeerskundige eisen, moeten er volgens Bendiks ook criteria komen die meer ingaan op de relatie tussen de infrastructuur en de omgeving, zowel in ruimtelijke als in sociaal-economische context.

3) Rients Dijkstra
De Rijksadviseur heeft met het onderzoek NL Fietsland laten zien dat de fiets een katalysator is voor concurrerende, leefbare en gezonde steden en dorpen en daarmee de sleutel is in de transitie naar duurzame mobiliteit en verstedelijking. Tevens gaf hij aan dat er veel ruimte is voor verbetering. Zijn inspanningen hebben er toe geleid dat fiets ook bij het Rijk meer aandacht krijgt. Dijkstra stelt zich bescheiden op: ‘Ik heb mogelijk iets in gang gezet, als Rijksadviseur, maar het harde werk is door anderen verzet.’

4) Sjors van Duren
Sjors van Duren heeft mede het internationale fietscongres Velo City naar Arnhem/Nijmegen gehaald. Hij projectleider van het RijnWaalpad, de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen en heeft het snelfietsroutenetwerk in de regio Arnhem Nijmegen opgezet. Daarnaast reist hij de halve wereld rond om kennis over de fiets over te dragen.

5) Janine Hogendoorn
Janine Hogendoorn zet zich vol passie in met haar dienst Ring-Ring® die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fkm’s (fietskilometers) regelrechte voordelen te koppelen. En wel vanuit vier partijen: ondernemers, werkgevers, steden en zorgverzekeraars. ‘Fietsers zijn goud waard!’

6) Kate de Jager
Kate de Jager is al jaren een drijvende kracht op het ministerie van Infrastructuur en Milieu om de veiligheid en de aantrekkelijkheid van fietsen te stimuleren. De Jager heeft recent gewerkt aan het pilotproject ‘Veilig Fietsen – wat kunnen ouderen zelf doen om veiliger te fietsen?’ Het doel is het toenemende aantal ernstige fietsongevallen onder ouderen in te perken. De resultaten zijn te vinden in ‘Zolang ik Fiets’.

7) Roland Kager
Roland Kager heeft een innovatief onderzoek gedaan naar de fiets-treincombinatie en diverse invloedrijke publicaties geschreven. Hij legt de lijn tussen de snelle groei van ‘trein-fiets’ en stedelijke ontwikkeling, zowel qua stationsgebied als qua invloedsgebied, ondersteund door zowel conceptuele als uitvoerige kwantitatieve analyse.

8) Bauke Mollema
Wellicht een vreemde eend in de bijt, maar wel iemand die Nederland al fietsend op de kaart zet. Ondanks goede resultaten in wedstrijden als de Ronde van Zwitserland, de Tirreno-Adriatico en de Waalse Klassiekers, is de Tour de France zijn ultieme doel. Afgelopen 3 jaar finishte hij in de top 10 van het klassement.

9) Martijn Sargentini
Martijn Sargentini heeft samen met Stephan Valenta de paper ‘Maak van het fietspad geen autosnelweg!’ gepubliceerd. Hierin wijken zij af van de gebaande paden door te werken met ‘reflection in action’. Het beschreven project, de aanpak van snelfietsroutes in de regio Amsterdam, speelt in op kansen als die zich voordoen en combineert slim verschillende doelen en stakeholders. Een ambitieus plan.

10) Hugo van der Steenhoven
Hugo van der Steenhoven heeft als directeur van de Fietsersbond enorm veel inspanningen voor de fietser verricht, mét resultaat. Maar ook daarvoor als Kamerlid en als wethouder in Utrecht heel veel betekend voor de fiets (zoals OV Fiets, het stationsstallingenprogramma Ruimte voor de fiets en aandacht voor regionale fietsroutes).

Stemmen
Vanaf 22 april tot en met 20 mei kan gestemd worden via https://nl.surveymonkey.com/r/Fietsprofessional. Meer informatie vindt u ook op www.nationaalfietscongres.nl .
Tijdens het Nationaal Fietsdiner, op 1 juni, krijgen de genomineerden de ruimte voor een 2- minuten pitch en wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar mag een jaar lang de titel Fietsprofessional van het Jaar dragen en ontvangt de Gouden Fietsbel.

Over de oeuvreprijs
De oeuvreprijs Fietsprofessional van het Jaar wordt geïnitieerd door Acquire Publishing, organisator van het Nationaal Fietscongres. Het doel van de oeuvreprijs is om namens de sector, waardering uit te spreken voor fietsprofessionals in Nederland. Zodat ook in de toekomst de fiets een prominente plek behoudt en krijgt als instrument om doelstellingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, gezondheid, duurzaamheid en milieu te realiseren.